Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012:
ZAPYTANIE OFERTOWE -KWALIFIKACJA WST臉PNA
poka wszystkie dokumenty

Manowo, dnia 08-03-2012 r.

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Kapita艂 Ludzki

 

Priorytet: VII            Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji 

                                poprzez powiatowe centra  pomocy  rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na przeprowadzenie szkolenia pn. „Kwalifikacja wst臋pna na przew贸z os贸b-280 h” dla jednego Beneficjenta Ostatecznego projektu systemowego „Pomocna d艂o艅 plus”  

 

I. Opis przedmiotu zam贸wienia:

Przeprowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wst臋pnej zgodnie z zasadami Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowc贸w wykonuj膮cych przew贸z drogowy.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wst臋pnej ma obejmowa膰 280 godzin zaj臋膰 w tym: 260 godzin zaj臋膰 teoretycznych ( 1 godzina oznacza 60 minut), sk艂adaj膮cych si臋 ze 195 godzin (cz臋艣膰 podstawowa) oraz 65 godzin zaj臋膰 teoretycznych (cz臋艣膰 specjalistyczna), 16 godzin zaj臋膰 praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zaj臋膰 praktycznych  z jazdy w warunkach specjalnych.  

 

II. Wymagania wzgl臋dem Oferenta :

W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy kt贸rzy spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:

1. Posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania – wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodki szkolenia kierowc贸w zgodnie z miejscem realizacji us艂ugi szkoleniowej i zakresu szkolenia – uprawnienia wydane przez w艂a艣ciwego Wojewod臋 do prowadzenia szkole艅 z zakresu transportu drogowego - nale偶y z艂o偶y膰 kserokopie potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em.

2. Posiadaj膮 aktualny (nie starszy ni偶 3 m-ce) odpis z ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej lub KRS Wykonawcy - nale偶y z艂o偶y膰 kserokopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em,

3. Posiadaj膮 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 wykonawcy - nale偶y z艂o偶y膰 kserokopi臋 potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em,

4. Posiadaj膮 do艣wiadczenie w realizacji szkole艅 z zakresu obj臋tego przedmiotem zam贸wienia

5. Dysponuj膮 kadr膮 posiadaj膮c膮 odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkolenia

 6.   Dysponuj膮 potencja艂em technicznym:

a) Posiadaj膮 warunki lokalowe i techniczne do przeprowadzenie zaj臋膰 teoretycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi wymogami w miejscu realizacji szkolenia.

b) Posiadaj膮 baz臋 techniczn膮 do przeprowadzenia zaj臋膰 praktycznych w miejscu realizacji szkolenia i pojazdy do wykonania szkolenia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi wymogami.

7. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie szkolenia

 

III. Us艂uga obejmuje:

1. Ubezpieczenie uczestnika szkolenia.

2. Zapewnienie materia艂贸w szkoleniowych dla uczestnika szkolenia na w艂asno艣膰.

3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.

4. Zorganizowanie egzaminu.

5. Poniesienie op艂at egzaminacyjnych.

6. Wydanie stosownych za艣wiadcze艅 dla uczestnika szkolenia o jego uko艅czeniu i zdaniu egzaminu.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolenia, w tym fotograficznej.

8. Dostarczenie pe艂nej dokumentacji szkolenia, w tym kserokopii dokument贸w potwierdzaj膮cych zdobyte uprawnienia i kwalifikacje zawodowe do Biura Projektu w Manowie.

 

Spos贸b przygotowania oferty:
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za godzin臋,
• CV wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi kwalifikacje i wiedz臋 instruktor贸w
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

Kryteria wyboru:

  1. Cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo. Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

Inne:

Ø      Oferta,  kt贸ra zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 pod wzgl臋dem cenowym, zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø      Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø      Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mail: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 19 marca 2012 r.

Ø      W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub poczt膮 na kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego wst臋pnego zwi膮zku z realizacj膮 przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie projektu systemowego Pomocna d艂o艅 plus, wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w EFS ”

Ø      w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/  w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012/ZAPYTANIA OFERTOWE oraz wywieszone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

 

* Wsp贸lny s艂ownik CPV: 80411100-0-  Us艂ugi szk贸艂 nauki jazdy

 

Miejsce realizacji zam贸wienia: Koszalin

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

                                                               Zatwierdzi艂:

 

                                                          Kierownik GOPS

 

                                                         Genowefa Pelikan

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-03-09 09:05:41
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2012-03-14 12:52:31 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 OFERTA- DRUK
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622