Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012:
ZAPYTANIE OFERTOWE- INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z ZAKRESU POPRAWY WIZERUNKU
poka wszystkie dokumenty

 

 Manowo, dnia 19.03.2012 r.

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Priorytet: VII              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1             Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2    Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez 

                                   powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na przeprowadzenie  indywidualnych konsultacji z zakresu poprawy wizerunku dla  10 Beneficjentek Ostatecznych (BO) projektu.

 

Wykonawca zobowi膮zany jest do:

  • Zapewnienia odpowiedniej sali (stanowiska) szkoleniowe wyposa偶one w odpowiednio przygotowany sprz臋t z zapleczem zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spe艂niaj膮ce odpowiednie warunki sanitarne, jako艣ciowe i bhp.
  • Zapewni膰 uczestnikom catering (serwis kawowy, ciastka, woda). 
  • Pomieszczenia, w kt贸rych b臋d膮 odbywa艂y si臋 zaj臋cia musz膮 by膰 oznaczone poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

Warunki udzia艂u w post臋powaniu:

  • Warunkiem udzia艂u w post臋powaniu jest  posiadanie warunk贸w technicznych do realizacji us艂ugi i przedstawienie prawa ,
  • indywidualne poradnictwo z zakresu kosmetyczno- fryzjerskiego,
  • Posiadanie materia艂贸w (kosmetyk贸w, 艣rodk贸w chemicznych) umo偶liwienie wykonania us艂ug: piel臋gnacji, zmiany koloru, strzy偶enie w艂os贸w, regulacja brwi, henna.
  • Posiadanie uprawnie艅 i do艣wiadczenia zawodowego w realizacji us艂ug.

 Spos贸b przygotowania oferty:


• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto,
• Oferta powinna zawiera膰 CV  trenera oraz potwierdzenie kwalifikacji w danej dziedzinie,
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

Kryteria wyboru:

  1. Cena – 100%

Cen臋 nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo, podliczona zbiorczo dla ca艂o艣ci zam贸wienia.

Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

Inne:

Ø       Oferta, kt贸ra b臋dzie najatrakcyjniejsza pod wzgl臋dem cenowym zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø       Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mal: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 28 marca 2012 r.

Ø       W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub poczt膮 na kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie „Indywidualnych konsultacji z zakresu poprawy wizerunku”

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/  w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012/ZAPYTANIA OFERTOWE  oraz wywieszone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

Termin realizacji zam贸wienia: 02-03.04.2012 r.

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

                                                                                             Zatwierdzi艂:

                                                                                        Kierownik GOPS

                                                                                       Genowefa Pelikan

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-03-20 08:48:01
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2012-03-21 09:53:41 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 OFERTA
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622