Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012:
ZAPYTANIE OFERTOWE/ NAB脫R OFERT PIERWSZA POMOC
poka wszystkie dokumenty

Manowo, dnia 09-05-2012 r.

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

 

Priorytet: VII              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE/ NAB脫R OFERT

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

 

1) Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c projekt systemowy „Pomocna d艂o艅 plus” zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na zoorganizowanie i przeprowadzenie kursu (6 godz. zegarowych) w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla 11 beneficjent贸w ostatecznych (BO) projektu. Odbiorcami s膮 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo; w tym dwie osoby niepe艂nosprawne, zamieszkuj膮ce na terenie gminy Manowo. Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiej臋tno艣ci praktycznych zachowania si臋 w najcz臋艣ciej spotykanych stanach zagro偶enia 偶ycia. Forma kursu i spos贸b przekazania wiedzy powinny by膰 przyst臋pne i zrozumia艂e dla os贸b nie maj膮cych dotyczenia na codzie艅 z medycyn膮.

2) Szczeg贸艂owy zakres programu ( program obejmuje 6 godz. zegarowych)

Og贸lne wiadomo艣ci o pierwszej pomocy:

- aspekty moralno-etyczne i prawne,
- elementy 艂a艅cucha prze偶ycia,
- zasady powiadamiani s艂u偶b ratowniczych,
- organizacja miejsca zdarzenia,
- pomoc przedmedyczna niesiona przez 艣wiadk贸w zdarzenia,
- wczesna defibrylacja,
- pomoc specjalistycznych s艂u偶b ratunkowych.

Ocena stanu poszkodowanego:

- ocena stanu przytomno艣ci,
- metody udra偶niania dr贸g oddechowych,
- ocena oddechu i t臋tna osoby poszkodowanej,
- fizykalne badanie poszkodowanego,
- uk艂adanie poszkodowanego w zale偶no艣ci od doznanego urazu,
- pozycja bezpieczna,
- przek艂adanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z plec贸w na brzuch,
- metody przenoszenia poszkodowanego.

Resuscytacja kr膮偶eniowo oddechowa:

- pr贸ba nawi膮zania kontaktu z poszkodowanym,
- objawy ustania pracy uk艂adu kr膮偶enia i oddechowego,
- udro偶nianie dr贸g oddechowych,
- metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dw贸ch ratownik贸w.

Wybrane stany zagro偶enia 偶ycia:

- utrata przytomno艣ci, omdlenia,
- zaburzenia 艣wiadomo艣ci,
- zad艂awienia,
- rany cia艂a i krwotoki,
- wstrz膮s,
- urazy kostne i stawowe,
- oparzenia,
- zatrucia,
- uk膮szenia, u偶膮dlenia i pogryzienia,
- astma,
- epilepsja (atak padaczki),
- cukrzyca.

膯wiczenia symulacyjne:

- 膰wiczenia pozoracyjne z wykorzystaniem fantoma, apteczek i innych 艣rodk贸w 

II.          WYKONAWCA ZOBOWI膭ZANY JEST DO:

- przeprowadzenia kursu zgodnie ze standardami i programami kursu spe艂niaj膮cymi wymagania okre艣lone przepisami prawa,

- przestrzeganie przepis贸w o ochronie danych osobowych , zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  r. Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- zapewnienia odpowiedniego sprz臋tu do przeprowadzenia cz臋艣ci praktycznej kursu,

- zaopatrzenia w inne materia艂y eksploatacyjne niezb臋dne do przeprowadzenia kursu,

- odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokument贸w bezpo艣rednio zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi tj. za艣wiadcze艅, list obecno艣ci itp. w Logo POKL- Programu Operacyjnego Kapita艂 ludzki i UE- Unii Europejskiej wraz z informacj膮 o wsp贸艂finansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, kt贸re zamieszczone s膮 na stronie internetowej: www.wup.pl

 

Us艂uga szkoleniowa b臋d膮ca przedmiotem zam贸wienia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwolniona jest od podatku jako us艂uga kszta艂cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inna ni偶 wymienione w pkt 26 oraz w my艣l przepisu 搂 13 ust. 1 pkt 20 rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w  dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niekt贸rych przepis贸w ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 392 z p贸藕n. zm.) gdy偶 jest us艂ug膮 kszta艂cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowan膮 co najmniej w 70 % ze 艣rodk贸w publicznych.

 

 

III.     SPOS脫B PRZYGOTOWANIA OFERTY:


• ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”- druk Zamawiaj膮cego,
• ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim,

• oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za us艂ug臋,

* dokumenty po艣wiadczaj膮ce kwalifikacje kadry,

* za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wpis do instytucji szkol膮cych WUP,

* o艣wiadczenie o minimum 2 letnim do艣wiadczeniu w przeprowadzaniu kursu z zakresu pierwszej pomocy,

* o艣wiadczenie o niekaralno艣ci osoby reprezentuj膮cej firm臋,
• oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

IV          INFORMACJE DOTYCZACE UMOWY:

 

Zatrudnienie zostanie nawi膮zane oparciu umowy zlecenie za wykonanie zadania. Po wykonaniu zadania przyjmuj膮cy zlecenie przedstawi w terminie 7 dni od zako艅czenia wykonania zlecenia rachunek/faktur臋 do umowy zlecenia. P艂atno艣膰 za wykonanie zlecenia nast膮pi po wykonaniu zlecenia.

 

V.           KRYTERIA WYBORU

  1. Najni偶sza cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo. Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

VI.         INNE

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najni偶sz膮 cen臋 zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø      Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e- mail: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 17 maja 2012 r.

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie BIP  http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/ w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012

Ø      Informacje o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiaj膮cy umie艣ci na BIP

Ø      Zamawiaj膮cy poinformuj臋 Wykonawc臋 o terminie podpisania umowy.

Termin i miejsce realizacji zam贸wienia:

·       Miejsce realizacji zam贸wienia: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo 40

·         Termin realizacji zam贸wienia: 21.05.2012 r.

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-05-11 13:06:48
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2012-05-16 08:22:04 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 O艢WIADCZENIA
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
 OFERTA
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622