Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012:
NAB脫R OFERT- TERAPEUTA RODZINNY
poka wszystkie dokumenty

Manowo, dnia 24-05-2012 r.

 

 

NAB脫R OFERT NA PRZEPROWADZENIE TERAPII RODZINNEJ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „POMOCNA D艁O艃 PLUS”

 

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

 

Priorytet: VII              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

  

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c projekt systemowy „Pomocna d艂o艅 plus” og艂asza nab贸r w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na przeprowadzenie terapii rodzinnej dla 3 beneficjent贸w ostatecznych oraz ich rodzin (艂膮cznie 24 godziny zegarowe). Uczestnikami s膮 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym.  Wsparcie kierowane jest do rodzin, kt贸re odczuwaj膮 potrzeb臋 skorzystania z pomocy, gdy偶 same nie radz膮 sobie z problemami w ich systemie rodzinnym zamieszkuj膮ce na terenie gminy Manowo.   

 

II.          WYMAGANIA I ZOBOWI膭ZANIA WOBEC WYKONAWCY:

- osoba 艣wiadcz膮ca us艂ug臋 musi posiada膰 wy偶sze wykszta艂cenie psychologiczne, pedagogiczne lub  socjologiczne (magisterskie) oraz do艣wiadczenie z pracy o podobnych charakterze w okresie ostatnich dw贸ch lat,

- Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do 艣wiadczenia us艂ug osobi艣cie w wymiarze godzinowym okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego, w dziennym przedziale czasowym miedzy godz. 8-18, od poniedzia艂ku do pi膮tku z wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczeg贸艂owy wymiar godzinowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy (harmonogram)  ustalone zostan膮  merytorycznie z odpowiedzialnym pracownikiem Zamawiaj膮cego.   

- przestrzeganie przepis贸w o ochronie danych osobowych , zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  r. Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokument贸w bezpo艣rednio zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi tj. programu  zaj臋膰, sprawozdawczo艣ci, list obecno艣ci itp. w Logo POKL- Programu Operacyjnego Kapita艂 ludzki i UE- Unii Europejskiej wraz z informacj膮 o wsp贸艂finansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, kt贸re zamieszczone s膮 na stronie internetowej: www.wup.pl

-    przedstawi膰 sprawozdanie pisemne z realizacji terapii rodzinnej wraz z wizualizacj膮 ( min. 10 zdj臋膰 na p艂ycie   

     DVD) stanowi膮ce za艂膮cznik do rachunku/ faktury.

 

 III.     SPOS脫B PRZYGOTOWANIA OFERTY:


* ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”- druk Zamawiaj膮cego,
* ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim,

* oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za us艂ug臋,

* dokumenty po艣wiadczaj膮ce kwalifikacje Wykonawcy,

* o艣wiadczenie o minimum 2 letnim do艣wiadczeniu w przeprowadzaniu podobnych us艂ug- druk Wykonawcy,

* o艣wiadczenie o niekaralno艣ci- druk Wykonawcy,
* oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

 

IV.                  KRYTERIA WYBORU

 

  1. Najni偶sza cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo. Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

V.                   INNE

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najni偶sz膮 cen臋 zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø      Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e- mail: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 4 czerwca 2012 r.

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie BIP  http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/ w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012

Ø      Informacje o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiaj膮cy umie艣ci na BIP

Ø      Zamawiaj膮cy poinformuj臋 Wykonawc臋 o terminie podpisania umowy.

 

·       Miejsce realizacji zam贸wienia: miejsce zamieszkania beneficjentek, tj. Rosnowo, Wyszewo, Kliszno

·         Termin realizacji zam贸wienia: czerwiec 2012 r. (dok艂adny termin zostanie ustalony z Wykonawc膮)

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

                                                                               Zatwierdzi艂:

                                                                         Kierownik GOPS

                                                                         Genowefa Pelikan

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-05-24 11:32:39
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2012-05-24 11:32:39 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 OFERTA-TERAPEUTA RODZINNY
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78550