Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012:
NAB脫R OFERT- WARSZTATY Z ZAKRESU WZMOCNIENIA POCZUCIA W艁ASNEJ WARTO艢CI Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY
poka wszystkie dokumenty

Manowo, dnia 18-06-2012  r.

 

 

 

NAB脫R OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTAT脫W Z ZAKRESU WZMOCNIENIA POCZUCIA W艁ASNEJ WARTO艢CI Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„POMOCNA D艁O艃 PLUS”

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

 

Priorytet: VII              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 4/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c projekt systemowy „Pomocna d艂o艅 plus” og艂asza nab贸r w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na przeprowadzenie warsztat贸w z zakresu wzmocnienia poczucia w艂asnej warto艣ci z elementami samoobrony dla 11 beneficjent贸w ostatecznych  (blok spotkaniowy: 6 godzin zegarowych). Uczestnikami s膮 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym.  Wsparcie kierowane jest do os贸b, kt贸rym  brakuje pewno艣ci siebie.

 

II.          WYMAGANIA I ZOBOWI膭ZANIA WOBEC WYKONAWCY:

- osoba 艣wiadcz膮ca us艂ug臋 musi posiada膰 do艣wiadczenie, licencje lub uprawnienia trenerskie sztuk walki,

- Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do 艣wiadczenia us艂ug osobi艣cie w wymiarze godzinowym okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego,

 

- odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokument贸w bezpo艣rednio zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ugi tj. list obecno艣ci itp. w Logo POKL- Programu Operacyjnego Kapita艂 ludzki i UE- Unii Europejskiej wraz z informacj膮 o wsp贸艂finansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, kt贸re zamieszczone s膮 na stronie internetowej: www.wup.pl

- sale treningow膮 przystosowan膮 do realizacji zm贸wienia,
- sprawny sprz臋t niezb臋dny do przeprowadzenie kursu m.in. materace itp.

- transport uczestnik贸w.

 

III.     SPOS脫B PRZYGOTOWANIA OFERTY:


* ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”- druk Zamawiaj膮cego,
* ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim,

* oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za us艂ug臋,

* dokumenty po艣wiadczaj膮ce kwalifikacje Wykonawcy,

* o艣wiadczenie o minimum 2 letnim do艣wiadczeniu w przeprowadzaniu podobnych us艂ug- druk Wykonawcy,

* o艣wiadczenie o niekaralno艣ci- druk Wykonawcy,
* oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

 

IV.                  KRYTERIA WYBORU

 

  1. Najni偶sza cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo. Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

V.                   INNE

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najni偶sz膮 cen臋 zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø      Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e- mail: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 26 czerwca 2012 r.

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie BIP  http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/ w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS 2012

Ø      Informacje o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiaj膮cy umie艣ci na BIP

Ø      Zamawiaj膮cy poinformuj臋 Wykonawc臋 o terminie podpisania umowy.

 

Termin i miejsce realizacji zam贸wienia:

 

·       Miejsce realizacji zam贸wienia: powiat koszali艅ski  

·         Termin realizacji zam贸wienia: 28 czerwiec 2012 r.

·          

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

                                                                   Kierownik GOPS Manowo

                                                                        Genowefa Pelikan

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2012-06-18 11:10:08
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2012-06-18 11:25:48 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 O艢WIADCZENIE
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
 OFERTA SAMOOBRONA
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78600