Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zrycza艂towany dodatek energetyczny:
Zasady przyznawania
poka wszystkie dokumenty

 

Dodatek energetyczny

 

Jak ubiega膰 si臋 o dodatek energetyczny?

W celu uzyskania dodatku energetycznego nale偶y:

 1. Pobra膰  wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który dost臋pny jest w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Dziale 艢wiadcze艅 Pomocy Spo艂ecznej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz na stronie BIP.      
 2. Poprawnie wype艂niony wniosek wraz z niezb臋dnymi dokumentami z艂o偶y膰 w w/w dziale.
 3. Do wniosku do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
 • kserokopi臋 umowy sprzeda偶y energii elektrycznej (zawartej z osob膮, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
 • decyzj臋 o przyzyanym dodatku mieszkaniowym,
 • akt notarialny w艂a艣nosci mieszkania.

Wnioski rozpatrywane s膮 zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pó藕n. zm.), obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysoko艣ci dodatku energetycznego obowi膮zuj膮cej od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 963) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

 1. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku energetycznego musi by膰 tzw. „odbiorc膮 wra偶liwym energii elektrycznej”, to jest osob膮, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.966 z pó藕n. zm.)
 2. Osoba      ubiegaj膮ca si臋 o przyznanie dodatku energetycznego musi by膰 stron膮 umowy kompleksowej lub umowy sprzeda偶y energii elektrycznej zawartej z przedsi臋biorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwa膰 w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysoko艣膰 dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M. P. z 2017 r. poz. 394) wysoko艣膰 dodatku energetycznego obowi膮zuj膮ca od dnia 1 maja 2017 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osob臋 samotn膮 wynosi 11,22 z艂/miesi膮c;
 2. sk艂adaj膮cego si臋 z 2 do 4 osób – 15,58 z艂/miesi膮c;
 3. sk艂adaj膮cego si臋 z co najmniej 5 osób – 18,70 z艂/miesi膮c.

 

Termin wyp艂aty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pó藕n. zm.) dodatek energetyczny wyp艂aca si臋 odbiorcy wra偶liwemu energii elektrycznej do dnia 10 ka偶dego miesi膮ca z góry, z wyj膮tkiem miesi膮ca stycznia, w którym dodatek energetyczny wyp艂aca si臋 do dnia 30 stycznia danego roku.

Termin i sposób za艂atwiania spraw

Post臋powanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego ko艅czy si臋 wydaniem decyzji administracyjnej nie pó藕niej ni偶 w ci膮gu miesi膮ca od daty z艂o偶enia poprawnie wype艂nionego wniosku wraz z niezb臋dn膮 dokumentacj膮. Od decyzji przys艂uguje stronie prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwo艂anie wnosi si臋 za po艣rednictwem Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, które sk艂ada si臋 w sekretariacie Dzia艂u Dodatków Mieszkaniowych i Dziale 艢wiadcze艅 Pomocy Spo艂ecznej w Manowie. Odwo艂anie nie podlega op艂acie skarbowej.

WA呕NE! Wnioskodawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie poinformowa膰 Dzia艂 Dodatków Mieszkaniowych i Dzia艂 艢wiadcze艅 Pomocy Spo艂ecznej o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie  zajmowanego mieszkania,
 • sprzeda偶y lokalu mieszkalnego,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny.

 

Decyzja w sprawie zrycz艂towanego dodatku energetycznego nie podlaga op艂acie skarbowej. Podstawa prawa - Rozporz膮dzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r.  w sprawie zaniechania poboru op艂aty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224)

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2014-01-23 07:25:46
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2017-05-10 07:46:27 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
Data wprowadzenia pliku: 31-01-2014 01:26:29
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78622