Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA DŁOŃ PLUS 2014:
AKTUALNOŚCI

 

WARSZTATY KULINARNE O TEMATYCE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Dnia 5.12.2014 r.  beneficjentki ostateczne projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” uczestniczy┼éy w warsztatach kulinarnych. Zaj─Öcia odbywa┼éy si─Ö w Technikum ┼╗ywieniowego i gospodarstwa domowego na podbudowie ZSZ w Boninie, które dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami do przeprowadzenia tego typu zaj─Ö─ç. Warsztaty te by┼éy uzupe┼énieniem warsztatów Wielkanocnych. Beneficjentki mia┼éy okazje obejrze─ç prezentacje multimedialn─ů, której tematem by┼éy tradycje i symbolika ┼Üwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia oraz zapozna─ç si─Ö z technikami sk┼éadania serwetek. Podczas warsztatów uczestniczki mog┼éy wykaza─ç si─Ö umiej─Ötno┼Ťciami, które naby┼éy podczas poprzednich warsztatów kulinarnych. Beneficjentki same zrobi┼éy dekoracje ┼Ťwi─ůteczne oraz nakry┼éy stó┼é.

 

Nast─Öpnie przygotowane zosta┼éy potrawy charakterystyczne dla ┼Üwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia, np. krucho-dro┼╝d┼╝owe piero┼╝ki oraz krokiety. Uwie┼äczeniem tych warsztatów by┼éo wspólne biesiadowanie przy stole. Uczestniczki podzieli┼éy si─Ö wra┼╝eniami dotycz─ůcymi realizacji projektu, co udzia┼é w projekcie im dostarczy┼é a co jeszcze chcia┼éyby zrealizowa─ç. Zdecydowana wi─Ökszo┼Ť─ç pa┼ä ch─Ötnie ponownie wzi─Ö┼éaby udzia┼é w projekcie. Na koniec spotkania uczestnikom zosta┼éy wr─Öczone drobne upominki ┼Ťwi─ůteczne.

 

WYJAZD INTEGRACYJNO- POZNAWCZY DO GDYNI I GDA┼âSKA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „POMOCNA D┼üO┼â PLUS” DNIA 15.10.2014 R.

 

 

Dnia 15.10.2014 r. w ramach projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” zorganizowany zosta┼é wyjazd integracyjno- poznawczy dla beneficjentów projektu oraz ich osób z otoczenia do Gdyni i Gda┼äska.

 

 

 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„POMOCNA D┼üO┼â PLUS”

 

Dnia 24-26.09.2014 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie w ramach projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus”  odby┼éy si─Ö warsztaty z zakresu profilaktyki uzale┼╝nie┼ä, przeciwdzia┼éania przemocy  oraz radzenia sobie ze stresem, które przeprowadzi┼é Pan Henryk Zabrocki. Celem g┼éównym warsztatów by┼éo wdra┼╝anie idei ┼Ťwiadomego dbania o bezpiecze┼ästwo w┼éasne i innych, kszta┼étowania w┼éa┼Ťciwej postawy wobec przejawów agresji i przemocy u dzieci oraz zapoznanie beneficjentek ostatecznych z problemem stresu, konsekwencjami oraz sposobem sobie radzenia. Zaj─Öcia podzielone zosta┼éy na 3 bloki tematyczne.

 

 

 

 

WARSZTATY WYJAZDOWE PN. "TRENING KOMPETENCJI I UMIEJ─śTNO┼ÜCI SPO┼üECZNYCH" - RACJONALNE GOSPODAROWANIE BUD┼╗ETEM DOMOWYM, EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE CZASEM WOLNYM"

 

Dnia 19-20.09.2014 r. odby┼éy si─Ö warsztaty wyjazdowe dla beneficjentów ostatecznych oraz ich rodzin w ramach projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus”. Warsztaty zosta┼éy przeprowadzone w O┼Ťrodku Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym „Ledan” w Ch┼éopach. Tematem warsztatów by┼éo racjonalne gospodarowanie bud┼╝etem domowym oraz efektywne gospodarowanie czasem wolnym.  Realizacja zaj─Ö─ç znacz─ůco wp┼éyn─Ö┼éa na umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w grupie z wykorzystaniem prawid┼éowych form komunikacji interpersonalnej. Wyjazd by┼é doskona┼é─ů okazj─ů do  oderwania si─Ö od codziennych obowi─ůzków oraz by mile sp─Ödzi─ç wspólnie czas.

 

  

 

 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU WZMOCNIENIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOSCI Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

 

Dnia 05.09.2014 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odby┼éy si─Ö warsztaty z zakresu wzmocnienia poczucia w┼éasnej warto┼Ťci z elementami samoobrony dla beneficjentów projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” z terenu gminy Manowo.

 

Zaj─Öcia by┼éy prowadzone przez Pana Cezarego Wojniusza. Podczas pierwszej cz─Ö┼Ťci zaj─Ö─ç uczestnicy us┼éyszeli jak zachowa─ç si─Ö gdy zostaj─ů zaczepione przez napastnika, a nast─Öpnie zaprezentowane im zosta┼éy ró┼╝ne techniki samoobrony.

 

Druga cz─Ö┼Ť─ç spotkania polega┼éa na pokazaniu praktycznych technik samoobrony. Beneficjenci ostateczni pod okiem instruktora ─çwiczyli jak skutecznie obroni─ç si─Ö przed napastnikiem przy pomocy d┼║wigni─Ö─ç, kopni─Ö─ç itp. Z uwagi na to, ┼╝e w zdecydowanej wi─Ökszo┼Ťci uczestnikami by┼éy kobiety prowadz─ůcy zaj─Öcia zwróci┼é szczególn─ů uwag─Ö na mo┼╝liwo┼Ť─ç wykorzystania przedmiotów bardzo cz─Östo znajduj─ůcych si─Ö w kobiecych torebkach (np. pilniczek, perfumy, kluczyki). Uczestnicy zaj─Ö─ç uczyli si─Ö równie┼╝ jak reagowa─ç kiedy napastnik zaatakuje no┼╝em, czy pistoletem.  Beneficjenci ostateczni projektu ─çwiczyli szybkie, skuteczne zak┼éadanie kajdanek. Podczas przerw w zaj─Öciach beneficjenci ostateczni projektu mogli skorzysta─ç z pocz─Östunku (serwis kawowy, ciastka, napoje itp.)

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNO- EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „POMOCNA D┼üO┼â PLUS”

W DNIU 25-29.08.2014 R 

 

W dniach 25-29.08.2014 r. w ramach projektu systemowego ”Pomocna d┼éo┼ä plus” zosta┼é zorganizowany wyjazd integracyjno- edukacyjny dla beneficjentów ostatecznych oraz osób z ich otoczenia.

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „POMOCNA D┼üO┼â PLUS”

 

 

Dnia 25.06.2014 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odby┼é si─Ö kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” . Celem kursu by┼éo opanowanie przez s┼éuchaczy wiedzy teoretycznej i umiej─Ötno┼Ťci praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy nabyli umiej─Ötno┼Ťci prawid┼éowej oceny sytuacji oraz sprawdzenia podstawowych czynno┼Ťci ┼╝yciowych (ABC), jak rozró┼╝ni─ç krwawienia i krwotoki, z┼éamania ko┼Ťci oraz jak post─Öpowa─ç z odmro┼╝eniem itp.

Beneficjenci opanowali tak┼╝e techniki sztucznego oddychania (post─Öpowanie w przypadku osób doros┼éych i dzieci. Zaj─Öcia by┼éy przeprowadzone przy u┼╝yciu fantomów oraz defibrylatora AED). Ponadto instruktor prowadz─ůcy kurs  omówi┼é jak post─Öpowa─ç z osobami w przypadku wyst─ůpienia epilepsji, czy te┼╝ zakrztuszenia si─Ö m.in. cia┼éem obcym. Po zako┼äczeniu spotkania uczestnicy otrzymali za┼Ťwiadczenia o uko┼äczonym kursie. Podczas szkolenia dla uczestników przygotowany zosta┼é pocz─Östunek (serwis kawowy). 


 

 

GMINNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE PN. „WSZYSCY JESTE┼ÜMY TACY SAMI”

 

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „POMOCNA D┼üO┼â PLUS”

 

NA TERENIE GMINY MANOWO

 

 

 

 

Dnia 20.06.2014 r. na placu rekreacyjnym w Wyszewie odby┼éo si─Ö gminne spotkanie integracyjne pn. „Wszyscy jeste┼Ťmy tacy sami”. Dzia┼éanie zosta┼éo zorganizowane przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie w ramach realizacji projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” wspó┼éfinansowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego. Celem spotkania by┼éa promocja projektu, integracja osób niepe┼énosprawnych, poprzez wspóln─ů zabaw─Ö, wypoczynek, rekreacj─Ö, a tak┼╝e podniesienie ┼Ťwiadomo┼Ťci osób niepe┼énosprawnych o ich prawach, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepe┼énosprawnych. W spotkaniu uczestniczy┼éo ok. 200 osób (w tym ok. 100 osób niepe┼énosprawnych). W spotkaniu udzia┼é wzi─Öli mieszka┼äcy Domu Pomocy Spo┼éecznej w Nowych Bielicach, ┼Ürodowiskowego Domu Samopomocy w Manowie, ┼Ürodowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu oraz spo┼éeczno┼Ť─ç lokalna. Po wyst─Öpach w/w przyszed┼é czas na wspóln─ů zabaw─Ö z klaunami. Klauni roz┼Ťmieszali do ┼éez, rozbawili do rozpuku, a przy tym  ka┼╝dego uczestnika obdarowali skr─Öcanym balonikiem „zwierz─ůtkiem”, mieczem lub kwiatkiem.  Dla najm┼éodszych uczestników przewidziany zosta┼é sprz─Öt rekreacyjny (kula wodna, k┼éady, trampolina itp.). „S┼éodka sztafeta”, bieg w workach, strza┼é do bramki z zawi─ůzanymi oczami, hula hop to konkurencje sportowe, w których udzia┼é bra─ç mogli wszyscy zdobywaj─ůc nagrody. Podczas spotkania zapewniony zosta┼é pocz─Östunek w postaci kie┼ébaski i kaszanki z grilla, s┼éodkiego pocz─Östunku (s┼éodycze), napoje oraz serwis kawowy. Towarzyszy┼éo przepi─Ökne s┼éo┼äce, które rozgrzewa┼éo uczestników do aktywnego sp─Ödzenia wspólnego czasu w doskona┼éych humorach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

Dnia 12.05.2014 r. odby┼é si─Ö pierwszy blok zaj─Ö─ç specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu systemowego "Pomocna d┼éo┼ä plus". Celem przeprowadzenia w/w zaj─Ö─ç jest wzrost kompetencji spo┼éecznych, zwi─Ökszenie poczucia warto┼Ťci, wzmocnienie wiary we w┼éasne si┼éy i mo┼╝liwo┼Ťci zwrócenia uwagi na styl ┼╝ycia i swój wizerunek, rozwini─Öcie komunikacji interpersonalnych z rodzin─ů i otoczeniem, kszta┼étowanie w┼éa┼Ťciwych postaw w codziennym ┼╝yciu.  

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

 

Dnia 5-6.05.2014 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odby┼éo si─Ö spotkanie beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus”  z doradc─ů zawodowym. Celem spotkania by┼éo m. in. pokazanie i nauczenie jak dobrze napisa─ç dokumenty aplikacyjne (┼╝yciorys- CV oraz list motywacyjny). Dokumenty aplikacyjne to element, który w znacznym stopniu decyduje o przyj─Öciu kandydata do pracy, dlatego tak wa┼╝ne jest prawid┼éowe ich przygotowanie. Spotkanie okaza┼éo si─Ö bardzo przydatne beneficjentom, poniewa┼╝ zdecydowana wi─Ökszo┼Ť─ç jeszcze nie przygotowywa┼éa w/w dokumentów. 

 

 

 

WYJAZD INTEGRACYJNO- REKREACYJNY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"
 

 

 

W dniach 28-29.04.2014 r. w ramach projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus” zorganizowany zosta┼é wyjazd integracyjno- rekreacyjny dla beneficjentów projektu oraz ich osób z otoczenia. Uczestnicy wyjazdu pierwszego dnia mieli okazj─Ö zwiedzi─ç Zak┼éad Porcelany Lubiana w ┼üubianie,  która jest jednym z najwi─Ökszych i najnowocze┼Ťniejszych zak┼éadów w Polsce. Podczas zwiedzania, przewodnik pokaza┼é nam „krok po kroku” proces powstawania porcelany. Po zwiedzaniu uczestnicy wyjazdu mogli zakupi─ç wyroby porcelanowe.

 

Nast─Öpnym punktem zwiedzania by┼éo Muzeum Kolejnictwa w Ko┼Ťcierzynie. W/w muzeum by┼éo doskona┼é─ů atrakcj─ů dla dzieci. Mogli podziwia─ç : prostok─ůtn─ů, przelotow─ů hal─Ö na cztery parowozy, sale wystawowe i ekspozycje dawnych lokomotyw, wagonów, urz─ůdze┼ä torowych na wolnym powietrzu. W pomieszczeniach muzeum odnale┼║─ç mo┼╝na niespotykane ju┼╝ narz─Ödzia, maszyny, elementy starych mechanizmów, uzupe┼énione zbiorami dokumentów, pami─ůtek i modeli.

 

Po zwiedzaniu Muzeum Kolejnictwa w Ko┼Ťcierzynie, udali┼Ťmy si─Ö do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Na wej┼Ťciu do Centrum mo┼╝na by┼éo obejrze─ç statu┼é─Ö ┼Üwiatowida Kaszuba, który symbolizuj─Ö religijno┼Ť─ç, pracowito┼Ť─ç, upór i patriotyzm Kaszubów, nast─Öpnie najd┼éu┼╝sz─ů desk─Ö ┼Ťwiata (ok. 57 m d┼éugo┼Ťci), stó┼é Noblisty, Muzeum Gospodarstwa Domowego, Dom Sybiraka z ┼éagrem, bunkier Gryfa Pomorskiego z czasów II wojny ┼Ťwiatowej,  gdzie mogli┼Ťmy prze┼╝y─ç „prawdziwy” nalot, dzi─Öki specjalnym efektom akustycznym, Ko┼Ťció┼éek ┼Ťw. Rafa┼éa, dom „do góry nogami” itp.    

 

Nast─Öpnym punktem naszej wycieczki by┼éo wej┼Ťcie na najwy┼╝sze wzgórze pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich o wysoko┼Ťci 328,7 m n.p.m- Wie┼╝yca. Z wie┼╝y widokowej  rozpo┼Ťciera┼é si─Ö wspania┼éy widok na Wzgórza Szymbarskie, "Kó┼éko Radu┼äskie" i szlak turystyczny tzw. "Droga Kaszubska".

 

W nast─Öpnej kolejno┼Ťci pojechali┼Ťmy do Wdzydz Kiszewskich, gdzie zapewniony mieli┼Ťmy nocleg. Po kolacji przyszed┼é czas na spotkanie z uczestnikami, wspólne gry i zabawy.

 

Drugiego dnia zaraz po ┼Ťniadaniu wyruszyli┼Ťmy Kaszubskiego Parku Etnograficznego, aby móc podziwia─ç 22 ha obszaru po┼éo┼╝onego nad brzegiem jeziora Go┼éub, zabudowanego obiektami regionalnej architektury m.in. cha┼éupy, dwory, szko┼éa, ku┼║nia, karczmy, wiatraki, ko┼Ťcio┼éy, budynki gospodarcze i warsztaty rzemie┼Ťlnicze – ponad 50 obiektów z Kaszub i Kociewia. Wiernie odtworzone wn─Ötrza wraz z autentycznym wyposa┼╝eniem, czasowo uruchamiane urz─ůdzenia gospodarcze i przemys┼éowe nadaj─ů temu miejscu niezwyk┼éy klimat, spot─Ögowany malowniczym po┼éo┼╝eniem i walorami otaczaj─ůcej przyrody pozwoli┼éy nam przenie┼Ť─ç si─Ö do XVI wieku.

 

Po obiedzie wyruszyli┼Ťmy do Zamku Krzy┼╝ackiego w Bytowie, aby obejrze─ç bogate i ciekawe zbiory etnograficzne oraz czasowe wystawy wspó┼éczesnego malarstwa, fotografiki i sztuki ludowej. W salach bytowskiego zamku odbywaj─ů si─Ö koncerty, wernisa┼╝e, spotkania, a na dziedzi┼äcu turnieje rycerskie, co sprawia, ┼╝e pobyt w tym urokliwym miejscu staje si─Ö jeszcze bardziej atrakcyjny. Po zapoznaniu si─Ö z historia zamku wyruszyli┼Ťmy w stron─Ö Manowa.

 

Wspólny wyjazd by┼é zarówno odpoczynkiem i oderwaniem si─Ö od codzienno┼Ťci jak i zdobyciem wiedzy oraz nowych do┼Ťwiadcze┼ä.

 

 

 

 

 

 

 

GMINNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE "AKTYWNI- JA I TY"

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie realizauj─ůc projekt systemowy "Pomocna d┼éo┼ä plus" wspó┼éfinansowany przez Unie Europejsk─ů 25.04.2014 r. w Gminnym O┼Ťrodku Kultury w Wyszewie zorganizowa┼é gminne spotkanie integracyjne "Aktywni- Ja i Ty". Dla uczestników zosta┼é przygotowany bogaty program kulturalno- rekreacyjny. W spotkaniu uczestniczy┼éo ok. 150 osób. Spotkanie mia┼éo na celu wzajemn─ů integracj─Ö osób bior─ůcych udzia┼é w spotkaniu, prze┼éamanie barier osób niepe┼énosprawnych we wspólnych relacjach, umo┼╝liwienie korzystania z oferty kulturalno- rekreacyjnej oraz promocj─Ö EFS. Dla osób bior─ůcych udzia┼é w spotkaniu zapewniony zosta┼é transport oraz catering.Podczas spotkania nie mog┼éo zabrakn─ů─ç wspólnych ta┼äców oraz konkursów z nagrodami. Uczestnicy bior─ůcy udzia┼é w konkursach otrzymali drobne upominki.

 

 

 

 

 

WARSZTATY KULINARNE O TEMATYCE ŚWIAT WIELKANOCNYCH

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

 

Dnia 11 kwietnia 2014 r. beneficjentki projektu systemowego "Pomocna d┼éo┼ä plus" realizowanego przez Gminny O┼Ťrodek pomocy Spo┼éecznej w Manowie uczestniczy┼éy w warsztatach kulinarnych o tematyce ┼Üwi─ůt Wielkanocnych. W czasie zaj─Ö─ç Panie zapozna┼éy si─Ö z prezentacj─ů multimedialna "Tradycje ┼Üwi─ůt Wielkanocnych w Polsce i na ┼Ťwiecie".Pod okiem specjalisty BO wykona┼éy potrawy zgodnie z tajnikami sztuki kulinarnej, które na koniec spotkania w mi┼éej atmosferze zosta┼éy skonsumowane. Zaj─Öcia praktyczne da┼éy mo┼╝liwo┼Ť─ç wymiany do┼Ťwiadcze┼ä i sposobów rozwi─ůzywania kuchennych problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z ZAKRESU POPRAWY WIZERUNKU

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

 

Dnia 07-08.04.2014 r. w Salonie Urody „Gracja” Anety Pilichowskiej odby┼éy si─Ö indywidualne konsultacje z zakresu poprawy wizerunku dla beneficjentek ostatecznych projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus”. Beneficjentki zosta┼éy zapoznane z podstawowymi zagadnieniami dotycz─ůcymi piel─Ögnacji, regeneracji i struktury w┼éosa oraz jakich ┼Ťrodków u┼╝ywa─ç w warunkach domowych. Ponadto ka┼╝dej beneficjentce zosta┼éa dobrana odpowiednia fryzura (farbowanie, modelowanie, strzy┼╝enie) , wykonane pedicure oraz wykonana henna brwi.Udzia┼é w powy┼╝szych zaj─Öciach umo┼╝liwi┼é beneficjentkom ostatecznym polepszy─ç swoje samopoczucie poprzez popraw─Ö wizerunku. 

 

 

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU ZDROWEGO ┼╗YWIENIA

W RAMACH PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ PLUS"

 

W dniach 24-25.03.2014 r. w ramach projektu systemowego "Pomocna dlo┼ä plus" odby┼éo si─Ö poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentek ostatecznych. Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.  Celem warsztatów by┼éa edykacja zdrowotna uczestników z zakresu zdrowego ┼╝ywienia si─Ö, maj─ůca na celu pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji i dokonywania odpowiednich wyborów, które maj─ů wesprze─ç zdrowie i jego harmonijmy rozwój. 

 

 

 

SPOTKANIE INAUGURUJ─äCE REALIZACJ─ś PROJEKTU

W ROKU 2014

 

Dnia 21.02.2014 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odby┼éo si─Ö spotkanie inauguruj─ůce z beneficjentami projektu systemowego „Pomocna d┼éo┼ä plus”.  Podczas spotkania omówione zosta┼éy warunki uczestnictwa w projekcie, kwestie organizacyjne  oraz dzia┼éania zaplanowane w ramach zadania aktywna integracja. Uczestnikom przedstawione równie┼╝ zosta┼éy cele i za┼éo┼╝enia jakie stawiane s─ů przed naszymi uczestnikami. Ponadto spotkanie by┼éo doskona┼é─ů okazja do bli┼╝szego  zapoznania si─Ö z uczestniczkami

 

 

.

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2014-02-24 11:16:07
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2017-06-05 12:44:03 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78617