Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2014:
NAB脫R OFERT
poka wszystkie dokumenty

   

Projekt wspó艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

 

PROTOKÓ艁 Z NABORU OFERT

którego warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych równowarto艣ci kwoty

30.000 euro z dnia 01.08.2014 r. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno- edukacyjnego w terminie 25-29.08.2014 r. w ramach projektu systemowego „Pomocna d艂o艅 plus”. 

2. Do dnia 31.07.2014 r. uzyskano nast臋puj膮ce ofert od Wykonawców:

1) BRATKA- TRAVEL Sp .z.o.o, 54-152 Wroc艂aw, ul. Kolista 26/33

(data wp艂ywu 22.07.2014 r., na kwot臋 25.750,00 z艂 brutto)

2)  Magdalena Si艣kiewicz New Challenge, 30-363 Kraków, ul. Ryd艂ówka 5/113

(data wp艂ywu 23.07.2014 r. , na kwot臋 28.677,00 z艂 brutto, oferta nie spe艂nia wymogów formalnych i merytorycznych)

3) Mariusz Szyma艅ski Przedsi臋biorstwo wielobran偶owe LOGOS- EVENT,64-950 Pi艂a, ul. Towarowa 11/2 (data wp艂ywu 23.07.2014 r. , na kwot臋 32.560,00 z艂 brutto; oferta nie spe艂nia wymogów formalnych i merytorycznych)

4) Biuro podró偶y PL TRAVEL, 40-425 Katowice, ul. Wojewódzka 14

(data wp艂ywu 24.07.2014 r., na kwot臋 42.735,00 z艂 brutto) 

5) Biuro turystyczno- handlowe „MIRA呕”, 75-061 Koszalin, ul. Zwyci臋stwa 6A

(data wp艂ywu 24.07.2014 r., na kwot臋 21.000,00 z艂 brutto)

6) Biuro turystyczne „Sobótka”, 53-030 Wroc艂aw, ul. Przyja藕ni 67/8

(data wp艂ywu 28.07.2014 r. na kwot臋 28.435,00 z艂 brutto)

7) Alextour Joanna Konecko, 72-605 艢winouj艣cie, ul. Zalewowa 5

(data wp艂ywu 29.07.2014 r., na kwot臋 31.969,00 z艂 brutto)

 

8) Biuro Rezerwacji Karpacz, 58-540 Karpacz, ul. A. Mickiewicza 7/7

(data wp艂ywu 30.07.2014 r., na kwot臋 29.840,00 z艂 brutto)

9) Biuro podró偶y ANAWA TOUR Anna Szadokierska, 71-525 Szczecin, ul. Ko艂艂膮taja 15A/2

(data wp艂ywu 30.07.2014 r., na kwot臋 33.075,00 z艂 brutto; oferta nie spe艂ni艂a wymogów formalnych i merytorycznych)

10) UpHOTEL s.c. 58-500 Jelenia Góra, ul. D艂uga 13/1

(data wp艂ywu 30.07.2014 r., na kwot臋 31.244,39 z艂 brutto)

11) Biuro us艂ug turystycznych AVA- TOUR Walentyna Trybocka, 75-061 Koszalin, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 5/8   (data wp艂ywu 31.07.2014 r., godz. 9.40, na kwot臋 21.690,00 z艂 brutto)

Liczba ofert: 11 w tym oferty spe艂niaj膮ce wymogi formalne i merytoryczne: 8

4. Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofert臋 Biuro turystyczno- handlowe „MIRA呕”, 75-061 Koszalin, ul. Zwyci臋stwa 6A.   Oferta spe艂nia wymogi okre艣lone w przedmiocie zamówienia oraz jest korzystna pod wzgl臋dem cenowym.

                         Sporz膮dzi艂:                                                                             Zatwierdzi艂:

                Asystent koordynatora                                                       Kierownik GOPS Manowo

                ds. obs艂ugi finansowej                                                          Genowefa Pelikan

                  Marta Wawerczak

 

 

 

 ********************************************************************************

 

 

GMINNY O艢RODEK                                                              Manowo, dnia 16.07.2014 r.

 POMOCY SPO艁ECZNEJ

         W MANOWIE

 

 

 

                                                    Nabór ofert zosta艂 umieszczony na tablicy og艂osze艅

                               oraz na stronie BIP dnia 16.07.2014 r.

                                       

 

NABÓR OFERT

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 5/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c projekt systemowy „Pomocna d艂o艅 plus” og艂asza nabór na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno- edukacyjnego. Projekt wspó艂finansowany jest ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

 

 

1)     Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno- edukacyjnego

2)     Rodzaj umowy: umowa zlecenie

3)     Termin realizacji zlecenia: 25-29.08.2014 r.

4)     Zakres zada艅 okre艣la szczegó艂owy opis przedmiotu zamówienia.

5)     Zlecaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6)     Tryb udzielania zamówienia: nabór ofert

7)     Kryterium udzielenia zamówienia: najni偶sza cena

8)     Wymagane dokumenty:

a)      Oferta zawieraj膮ca cen臋 brutto za realizacj臋 ca艂o艣ci us艂ugi,

b)     Szczegó艂owy program wyjazdu,

c)      O艣wiadczenie, 偶e Oferent zapozna艂 si臋 ze szczegó艂owym opisem przedmiotu zamówienia, jest przygotowany do realizacji zadania i nie wnosi zastrze偶e艅 co do tre艣ci opisu (druk w艂asny Wykonawcy),

d)     O艣wiadczenie o posiadaniu wiedzy i do艣wiadczenia w realizacji podobnych dzia艂a艅, a w szczególno艣ci o tym, 偶e Wykonawca zrealizowa艂 nale偶ycie, przynajmniej 1 us艂ug臋 w okresie ostatnich 3 lat dofinansowan膮 ze 艣rodków Unii Europejskiej,

e)      O艣wiadczenie, 偶e osoby, które b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zamówienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.

f)      Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po艣redników Turystycznych

g)     Za艣wiadczenie o wpisie do dzia艂alno艣ci gospodarczej,

 

9)     Termin i sposób sk艂adania ofert:

Dokumenty (w zamkni臋tej kopercie) nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie (sekretariat) lub poczt膮 na adres:

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

76-015 Manowo 40

 

w terminie od 16.07.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. (godz.12:00).

(liczy si臋 data wp艂ywu oferty do O艣rodka)

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona

 na tablicy informacyjnej GOPS Manowo oraz na stronie BIP GOPS Manowo.

Zlecaj膮cy zastrzega sobie prawo uniewa偶nienia post臋powania bez podania przyczyny.

 

 

 

                           Sporz膮dzi艂:                                                             Zatwierdzi艂:

 

                                 Asystent koordynatora                                     Kierownik GOPS Manowo

                                ds. obs艂ugi finansowej                                               Genowefa Pelikan

                                   Marta Wawerczak

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2014-07-03 09:49:05
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2014-08-01 09:37:27 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 PROTOK脫艁 Z NABORU OFERT- WYJAZD INTEGRACYJNO- EDUKACYJNY
Data wprowadzenia pliku: 01-08-2014 09:25:30
 SZCZEG脫艁OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA- WYJAZD INTEGRACYJNO- EDUKACYJNY
Data wprowadzenia pliku: 16-07-2014 02:41:15
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78551