Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pomoc spo艂eczna:
Formy pomocy

FORMY POMOCY 艢WIADCZONE PRZEZ GOPS


Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy spo艂ecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom w szczególno艣ci z powodu:

 • Ubóstwa,
 • Sieroctwa,
 •  Bezdomno艣ci,
 •  Bezrobocia,
 •  Niepe艂nosprawno艣ci,
 •  D艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby,
 •  Przemocy w rodzinie,
 •  Potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci,
 •  Bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych,
 •  Trudno艣ci w integracji osób, które otrzyma艂y status uchod藕cy,
 •  Trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego,
 •  Alkoholizmu lub narkomanii,
 •  Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 •  Kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej.

Formy pomocy 艣wiadczone przez GOPS:

1. 艣wiadczenia pieni臋偶ne:

 • zasi艂ek sta艂y,
 • zasi艂ek okresowy,
 • zasi艂ek celowy i specjalny zasi艂ek celowy,

2. 艣wiadczenie niepieni臋偶ne:

 • praca socjalna – dzia艂alno艣膰 zawodowa maj膮ca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno艣ci do funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie przez pe艂nienie odpowiednich ról spo艂ecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj膮cych temu celowi. 艢wiadczona jest nieodp艂atnie, bez wzgl臋du na sytuacj臋 finansow膮 rodziny.
 • sk艂adka na ubezpieczenie zdrowotne, spo艂eczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa - dzia艂ania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkni臋tych przemoc膮, maj膮ce na celu zapobieganie pog艂臋bianiu si臋 wyst臋puj膮cych dysfunkcji ,
 • do偶ywianie,
 • niezb臋dne ubranie,
 • us艂ugi opieku艅cze,
 • specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Kryterium dochodowe uprawniaj膮ce do korzystania ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej obowi膮zuj膮ce od 1 pa藕dziernika 2018 r. wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodaruj膮cej -  701,00 z艂, 
 • dla rodziny -  528 z艂 na osob臋 w rodzinie.

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2015-03-20 07:31:39
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-01-25 10:55:13 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 73310