Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Aktualno┼Ťci:
AKTUALNOŚCI 2018

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuje, ┼╝e prowadzi nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Wi─Öcej informacji http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/content.php?cms_id=200||menu=p24

 

 

****************************************************************************************************************************************************
 

 

Uprzejmie informujemy, ┼╝e zgodnie z Zarz─ůdzeniem nr 13/2018 z dnia 27.11.2018 r. Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie dzie┼ä 24 grudnia 2018 roku (poniedzia┼éek) jest dniem  wolnym od pracy dla pracowników Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie.

 

 

 

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nast─ůpi w dniu   15 grudnia 2018 roku (sobota). W wyznaczonym do odpracowania dniu Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie b─Ödzie czynny w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

 

 

Za powsta┼ée z tego tytu┼éu utrudnienia przepraszamy.  

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************

 

KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I DOBRY START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie wniosków o ┼Ťwiadczenia

 

 

 

 

 

 

 

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

od 1 sierpnia 2017 r. w godz. od 7 30 do 13 00

 

 

**********************************************************************************************************************

 

 

 

Sprawozdanie z wyjazdu na IV Odpust Kaszubski

 

na ┼Üwi─Ötej Górze Polanowskiej.

 

 

 

 

 

Dnia 16.06.2018 . pod opiek─ů pracowników socjalnych Alicji Stillger i Marzeny Krawczyk odby┼é si─Ö wyjazd uczestników Klubów Seniora „ Weso┼éy Senior „ w Boninie i „ Nestor” z Rosnowa oraz ch─Ötnych mieszka┼äców z gminy Manowo na pielgrzymk─Ö zorganizowan─ů z okazji IV Odpustu Kaszubskiego na ┼Üwi─Ötej Górze Polanowskiej ku czci Matki Bo┼╝ej Pomorza. Koszty wyjazdu pokryli sami uczestnicy. W czasie pobytu dopisa┼éa s┼éoneczna pogoda  oraz dobre nastroje pielgrzymów. Wszyscy pielgrzymi spotkali si─Ö przy pomniku ┼Ťw. Ottona w Polanowie. , potem korowód ruszy┼é na ┼Üwi─Öt─ů Gór─Ö, maszerowali p─ůtnicy w kaszubskich strojach , ze sztandarami  oddzia┼éów Zrzeszenia Kaszubskiego, pielgrzymom towarzyszy┼éy d┼║wi─Öki orkiestr i zespo┼éów ludowych, odprawiony zosta┼é równie┼╝ ró┼╝aniec w j─Özyku kaszubskim. Na szczycie ┼Üwi─Ötej Góry odby┼éa si─Ö Msza ┼Üwi─Öta z kaszubsk─ů liturgi─ů s┼éowa. Po uroczystej mszy odpustowej organizatorzy spotkania zapewnili dla wszystkich uczestników ciep┼éy posi┼éek w postaci grochówki. Odpust by┼é te┼╝ barwn─ů prezentacj─ů kaszubskiej kultury i tradycji, wystawione by┼éy te┼╝ stoiska  z regionalnymi wyrobami i r─Ökodzie┼éami które mo┼╝na by┼éo zakupi─ç. Zespo┼éy ┼Ťpiewacze i kapele swoimi wyst─Öpami umilili przyby┼éym pielgrzymom pobyt.

 

Pracownicy socjalni dzi─Ökuj─ů panu kierowcy za bezpieczn─ů podró┼╝ oraz wszystkim uczestnikom za udzia┼é w wycieczce. Ponadto serdecznie zapraszaj─ů na wycieczk─Ö we wrze┼Ťniu  do Gda┼äska.

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************

 

Dnia 15.06.2018 r. na placu rekreacyjnym przy Gminnym O┼Ťrodku Kultury w Wyszewie odby┼éo si─Ö gminne spotkanie integracyjne pn. „Wszyscy jeste┼Ťmy tacy sami”. W spotkaniu uczestniczy┼éo ok 200 osób (w tym ok. 120 osób niepe┼énosprawnych).

Podczas wspólnej zabawy klauni roz┼Ťmieszali do ┼éez, rozbawili do rozpuku, a przy tym  ka┼╝dego uczestnika obdarowali skr─Öcanym balonikiem „zwierz─ůtkiem”, mieczem lub kwiatkiem.  

W programie zaplanowane zostały interaktywne zabawy, gagi klaunowe oraz konkursy przy rytmach wesołej muzyki.

Podczas spotkania nie mog┼éo zabrakn─ů─ç konkurencji sportowych, w których udzia┼é móg┼é wzi─ů─ç ka┼╝dy uczestnik zdobywaj─ůc nagrody (m.in. wios┼éa, sztafeta, kajaki, rzut pi┼ék─ů do celu, bieg z przeszkodami itp.). Nad przebiegiem spotkania czuwali animatorzy oraz instruktorzy dbaj─ůcy o dobr─ů zabaw─Ö. Konferansjer na bie┼╝─ůco informowa┼é o poszczególnych punktach trwaj─ůcego spotkania oraz relacjonowa┼é zmagania sportowe uczestników. Celem spotkania by┼éa integracja osób niepe┼énosprawnych, poprzez wspóln─ů zabaw─Ö, wypoczynek, rekreacj─Ö, a tak┼╝e podniesienie ┼Ťwiadomo┼Ťci osób niepe┼énosprawnych o ich prawach, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepe┼énosprawnych.   

Podczas spotkania zapewniony zosta┼é pocz─Östunek w postaci kie┼ébaski z grilla, s┼éodyczy, napoi oraz serwisu kawowego. Podczas spotkania towarzyszy┼éa pi─Ökna pogoda, która zach─Öca┼éa uczestników do wspólnej zabawy. Wszyscy w doskona┼éych humorach wrócili do domu.    

 

********************************************************************************************************************************************************************************

 

W zwi─ůzku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, ┼╝e Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest:

 

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

Manowo 58 C

76-015 Manowo

 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Marta Wawerczak

tel. (094) 318 30 69, e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl,

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powo┼éa┼é Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sfer─Ö przetwarzania danych osobowych. Z IOD mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö pod adresem mail: gops_manowo@pocztazeto.pl.

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie gromadzi Pa┼ästwa dane w celu realizacji zada┼ä wynikaj─ůcych z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, a w szczególno┼Ťci z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (tj: Dz. U. z  2017 r., poz. 1875 z pó┼║n. zm.). Podstawa prawna przetwarzania Pa┼ästwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowi─ůzków i zada┼ä zleconych przez instytucje nadrz─Ödne wobec gminy.

 

Administrator przetwarza Pa┼ästwa dane osobowe w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonym, minimalnym zakresie niezb─Ödnym do osi─ůgni─Öcia celu, o którym mowa powy┼╝ej. W szczególnych sytuacjach Administrator mo┼╝e przekaza─ç/powierzy─ç Pa┼ästwa dane innym podmiotom. Podstaw─ů przekazania/powierzenia danych s─ů przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwo┼Ťci, administracja skarbowa) lub w┼éa┼Ťciwie skonstruowane, zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji celu dla jakiego zosta┼éy zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre┼Ťlonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw─Ö z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustaw─Ö z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporz─ůdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia┼éania archiwów zak┼éadowych.

Ka┼╝da osoba, z wyj─ůtkami zastrze┼╝onymi przepisami prawa, ma mo┼╝liwo┼Ť─ç:

  • dost─Öpu do danych osobowych jej dotycz─ůcych,
  • ┼╝─ůdania ich sprostowania,
  • usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Z powy┼╝szych uprawnie┼ä mo┼╝na skorzysta─ç w siedzibie Administratora, pisz─ůc na adres AD lub drog─ů elektroniczn─ů kieruj─ůc korespondencj─Ö na adres: gops_manowo@pocztazeto.pl

 

Osoba której dane przetwarzane s─ů na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─Ö osob─Ö ma prawo do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 

Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, Organem w┼éa┼Ťciwym dla ww. skargi jest:

 

 

Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

W zale┼╝no┼Ťci od sfery, w której przetwarzane s─ů dane osobowe w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

 

 

 

********************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MANOWIE

 

ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH DO UDZIA┼üU

 

W GMINNYM SPOTKANIU INTEGRACYJNYM

 

PN.  „WSZYSCY JESTE┼ÜMY TACY SAMI”

 

DNIA 15.06.2018 R. O GODZ. 10.00,

 

KTÓRE ODB─śDZIE SI─ś NA PLACU REKREACYJNYM

 

PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W WYSZEWIE

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************8

GMINNNY DZIE┼â SENIORA  

 

Gminny Dzie┼ä Seniora w Manowie  na sta┼ée zosta┼é wpisany w kalendarz wydarze┼ä  gminy Manowo. Jak ka┼╝dego roku Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie przygotowuje dla seniorów   atrakcje. Dotychczas by┼éy to spotkania integracyjne a w ubieg┼éym roku wyjazd do Zieleniewa. W  tym roku dnia 29.04.2018 r.  zgodnie z oczekiwaniami wi─Ökszo┼Ťci seniorów zosta┼é zorganizowany wyjazd do Ba┼étyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.W spektaklu pt. „MAYDAY” re┼╝. Zdzis┼éawa Derebeckiego udzia┼é wzi─Ö┼éo  82 seniorów z terenu gminy Manowo. O┼Ťrodek zapewni┼é seniorom bezp┼éatny  przejazd  autokarem oraz bilety wst─Öpu.  Dla wi─Ökszo┼Ťci uczestników by┼éa to okazja do wyj┼Ťcia z domu, spotkania si─Ö ze znajomymi a dla niektórych by┼éo to  mo┼╝e pierwsze wyj┼Ťcie do teatru. Spektakl podoba┼é si─Ö wszystkim widzom a naszym seniorom dopisywa┼éy dobre humory.

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************

 

 

INFORMACJA!!!

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, ┼╝e w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedzia┼éek) Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie b─Ödzie nieczynny.

 

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

 

**************************************************************************************************************************************************

 

 

 

WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 

 

Najserdeczniejsze ┼╝yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych ┼Ťwi─ůt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie składa

Kierownik oraz pracownicy GOPS w Manowie.

 

 

 *****************************************************************************************************************************************************************************************************

Dzień kobiet

Dnia 08.03.2018 r. w Klubie Seniora NESTOR w Rosnowie odby┼éo si─Ö spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Rosnowa oraz zaprzyja┼║niony klub WESO┼üY SENIOR z Bonina. Ten szczególny dzie┼ä swoj─ů obecno┼Ťci─ů u┼Ťwietni┼éa równie┼╝ Pani Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie – Genowefa Pelikan.  Przy wspania┼éym, uroczy┼Ťcie przygotowanym pocz─Östunku  Panowie wr─Öczyli Paniom przepi─Ökne kwiaty i z┼éo┼╝yli najserdeczniejsze ┼╝yczenia. Przy akompaniamencie muzycznym zosta┼éo od┼Ťpiewane uroczyste „Sto lat”, a podczas dalszej biesiady wspólnie ┼Ťpiewano szlagiery polskiej muzyki ludowej i rozrywkowej.

 

 

************************************************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼é─Öcznej w Manowie prowadzi zbiórk─Ö sprz─Ötu gospodarstwa domowego dla mieszka┼äca z terenu gminy Manowo. Potrzebny jest piec kuchnia typu westfalka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS Manowo pod nr. tel. (094) 318-31-61.

*********************************************************************************************************************************************

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2018-02-26 10:27:51
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2018-12-04 10:11:26 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78600