Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab├│r pracownik├│w:
ASYSTENT RODZINY

Manowo, dnia 30-11-2019 r. 

  

            Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie zatrudni osob─Ö na stanowisko asystenta rodziny.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o prac─Ö

 

Wymagania konieczne:

Asystentem rodziny mo┼╝e by─ç osoba, która:

1) posiada wykształcenie:

a) wy┼╝sze o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wy┼╝sze na dowolnym kierunku uzupe┼énione szkoleniem z zakresu pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů i udokumentuje co najmniej roczny sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů lub studiami podyplomowymi obejmuj─ůcymi zakres programowy szkolenia okre┼Ťlony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej i udokumentuje co najmniej roczny sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů lub

c) ┼Ťrednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů, a tak┼╝e udokumentuje co najmniej 3-letni sta┼╝ pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wype┼énia obowi─ůzek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowi─ůzek w stosunku do niej wynika z tytu┼éu egzekucyjnego;

4) nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) korzysta z pełni praw publicznych;

7) posiada nieposzlakowan─ů opini─Ö;

8) posiada stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na okre┼Ťlonym stanowisku;

 

Wymagania po┼╝─ůdane:

1) udokumentowane co najmniej roczne do┼Ťwiadczenie pracy z dzie─çmi lub rodzin─ů;

2) znajomo┼Ť─ç przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej i innych aktów normatywnych zwi─ůzanych z pomoc─ů spo┼éeczn─ů;

3) znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera, urz─ůdze┼ä i programów biurowych;

4) wiedza i do┼Ťwiadczenie w zakresie prawid┼éowego funkcjonowania rodziny;

5) znajomo┼Ť─ç lokalnego ┼Ťrodowiska oraz umiej─Ötno┼Ť─ç nawi─ůzywania wspó┼épracy z jednostkami i instytucjami pomocy spo┼éecznej;

6) samodzielno┼Ť─ç w dzia┼éaniu oraz wykazywanie w┼éasnej inicjatywy;

8) odporno┼Ť─ç na stres i sytuacje kryzysowe;

9) zdolno┼Ťci organizacyjne oraz umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole;

10) umiej─Ötno┼Ť─ç zachowania bezstronno┼Ťci w kontakcie z rodzin─ů;

11) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie w┼éasnego ┼Ťrodka transportu.

 

Preferowane cechy osobowo┼Ťciowe kandydatów:

 Empatia, komunikatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, obowi─ůzkowo┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

G┼éówne zadanie asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej, w tym w szczególno┼Ťci:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin─ů we wspó┼épracy z cz┼éonkami rodziny i konsultacja z pracownikami socjalnymi;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji ┼╝yciowej, w rozwi─ůzywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dzie─çmi, rozpoznanie i diagnoza potrzeb;

3) wspieranie aktywno┼Ťci spo┼éecznej rodzin;

4) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególno┼Ťci poprzez udzia┼é w zaj─Öciach psychoedukacyjnych;

5) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia dzieci i rodzin;

6) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziny;

7) opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej pracy z rodzin─ů, dokonywanie okresowych ocen;

8) sporz─ůdzanie na wniosek s─ůdu, opinii o rodzinie,

9) wspó┼épraca z jednostkami samorz─ůdowymi oraz organizacjami samorz─ůdowymi oraz innymi osobami i podmiotami specjalizuj─ůcymi si─Ö w dzia┼éaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

 

Wymagane dokumenty:

1) CV ze zdj─Öciem, list motywacyjny (opatrzony klauzul─ů);

2) kopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie;

3) kopie dokumentów po┼Ťwiadczaj─ůcych posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu kursów i szkole┼ä, dyplomy);

4) kopie ┼Ťwiadectw pracy, ewentualnie referencje z zak┼éadów pracy;

5) o┼Ťwiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj─ůcym na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) o┼Ťwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych;

7) o┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowi─ůzany do dostarczenia za┼Ťwiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

8) inne dokumenty potwierdzaj─ůce zdobyt─ů wiedz─Ö, umiej─Ötno┼Ťci i kwalifikacje.

 

Inne informacje:

1) Dane osobowe s─ů przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2) Administratorem danych osobowych jest: Gminny O┼Ťrodek  Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie: tel. (94) 318 3069, e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl.

 

Sposób sk┼éadania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w wybranej przez siebie formie:

a) osobi┼Ťcie w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 7:15 do godz. 15:15,

b) poczt─ů na adres: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.                                                                                             

                                                                                                   Manowo, dnia 30-11-2019 r.

 

Kierownik

Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej

Genowefa Pelikan

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2019-12-03 11:27:12
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-12-03 11:27:12 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78550