Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nab├│r pracownik├│w:
NAB├ôR NA STANOWISKO G┼ü├ôWNEGO KSI─śGOWEGO

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Za┼é─ůcznik nr 4 do Regulaminu naboru

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO G┼üÓWNEGO KSI─śGOWEGO W GMINNYM O┼ÜRODKU POMOCY SPO┼üECZNEJ W MANOWIE

 

 

 

            Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, mieszcz─ůcym si─Ö w: 76-015 Manowo, ul. Kolejowa 11, do zatrudnienia na stanowisku G┼éównego Ksi─Ögowego wybrana zosta┼éa :

 

 - Pani Monika Cholewa zamieszka┼éa w Rosnowie

 

Uzasadnienie wyboru

 

            Pani Monika Cholewa spe┼éni┼éa wymagania kwalifikacyjne okre┼Ťlone w og┼éoszeniu
o naborze i została zakwalifikowana do II etapu konkursu.

            W II etapie naboru (rozmowa kwalifikacyjna) udzieli┼éa prawid┼éowe odpowiedzi na zadawane pytania przez cz┼éonków komisji oraz przedstawi┼éa si─Ö jako osoba posiadaj─ůca wymagane cechy osobowo┼Ťciowe. Posiada wiedz─Ö i predyspozycje do podj─Öcia pracy na w/w stanowisku.

 

                                                                                                                                                                        Zatwierdzi┼é:

                                                                                                                                                           Kierownik GOPS Manowo   

                                                                                                                                                                 Genowefa Pelikan

 

 

 

                                                                                                    Manowo, 19-02-2020 r.        

 

 

**************************************************************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

G┼üÓWNEGO KSI─śGOWEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MANOWIE

 

Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie og┼éasza nabór na stanowisko: G┼üÓWNY KSI─śGOWY

 

Do konkursu mo┼╝e przyst─ůpi─ç osoba, która spe┼énia warunki okre┼Ťlone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 

Nazwa i adres jednostki: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo

Forma zatrudnienia: umowa o prac─Ö

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca przy komputerze.

Planowany termin zatrudnienia: od  01-03-2020 r.

 

 

WYMAGANIA NIEZB─śDNE:

 

1. Posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okre┼Ťlonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Tekst jednolity:  Dz. U. 2019 r. Poz. 1282).

2. Ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystania z pe┼éni praw publicznych.

3. Nie by┼éa prawomocnie skazana za przest─Öpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia┼éalno┼Ťci instytucji pa┼ästwowych oraz samorz─ůdu terytorialnego, przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów, za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub za przest─Öpstwo skarbowe.

4. Nie mia┼éa orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pe┼énienia funkcji zwi─ůzanych z dysponowaniem ┼Ťrodkami publicznymi.

5. Posiada znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego w mowie i pi┼Ťmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi─ůzków g┼éównego ksi─Ögowego.

6. Cieszy si─Ö nieposzlakowan─ů opini─ů.

7. Spe┼énia jeden z poni┼╝szych warunków :

- uko┼äczy┼éa ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy┼╝sze studia zawodowe, uzupe┼éniaj─ůce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni─ů praktyk─Ö w ksi─Ögowo┼Ťci,

- uko┼äczy┼éa ┼Ťredni─ů, policealn─ů lub pomaturaln─ů szko┼é─Ö ekonomiczn─ů i posiada co najmniej 6-letni─ů praktyk─Ö w ksi─Ögowo┼Ťci,

- jest wpisana do rejestru bieg┼éych rewidentów na podstawie odr─Öbnych przepisów,

- posiada certyfikat ksi─Ögowy uprawniaj─ůcy do us┼éugowego prowadzenia ksi─ůg rachunkowych albo ┼Ťwiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj─ůce do us┼éugowego prowadzenia ksi─ůg rachunkowych, wydane na podstawie odr─Öbnych przepisów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1. Znajomo┼Ť─ç ustawy o finansach publicznych i rachunkowo┼Ťci.

2. Znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä rachunkowo┼Ťci bud┼╝etowej, przepisów podatkowych, p┼éacowych oraz przepisów z zakresu ubezpiecze┼ä spo┼éecznych.

3. Znajomo┼Ť─ç przepisów z zakresu prawa samorz─ůdowego, kodeksu post─Öpowania administracyjnego, zamówie┼ä publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych.

4. Znajomo┼Ť─ç zasad finansowania zada┼ä z pomocy spo┼éecznej, ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych i alimentacyjnych oraz ┼Ťwiadcze┼ä wychowawczych.

5. Posiadanie umiej─Ötno┼Ťci sporz─ůdzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawie┼ä, planów w oparciu o materia┼éy ┼║ród┼éowe i przewidywane za┼éo┼╝enia.

6. Umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w systemach informatycznych, w tym programów ksi─Ögowych, sprawozdawczych i bankowych.

7. Znajomo┼Ť─ç zasad ksi─Ögowo┼Ťci bud┼╝etowej, planu kont i klasyfikacji bud┼╝etowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek bud┼╝etowych i dyscypliny finansów publicznych.

8. Mile widziany co najmniej 3 letni sta┼╝ pracy w dziale ksi─Ögowo┼Ťci w jednostce samorz─ůdu terytorialnego lub w dziale ksi─Ögowo┼Ťci samorz─ůdu jednostek organizacyjnych.

9. Znajomo┼Ť─ç przepisów dotycz─ůcych zasad wykorzystywania ┼Ťrodków unijnych.

10. Komunikatywno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy na samodzielnym stanowisku, a tak┼╝e w zespole, odpowiedzialno┼Ť─ç, terminowo┼Ť─ç i dok┼éadno┼Ť─ç w realizacji powierzonych zada┼ä, dyspozycyjno┼Ť─ç.

11. Wysoka kultura osobista.

12. Predyspozycje do pracy na stanowisku g┼éównego ksi─Ögowego oraz do pracy w zespole, umiej─Ötno┼Ť─ç organizacji i zarz─ůdzania zasobami ludzkimi.

 

ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1. Prowadzenie rachunkowo┼Ťci jednostki zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

2. Sporz─ůdzanie sprawozda┼ä finansowych i statystycznych.

3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.

4. Przygotowanie i sk┼éadanie deklaracji, zg┼éosze┼ä zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

5. Wykonywanie dyspozycji ┼Ťrodkami pieni─Ö┼╝nymi.

6. Opracowanie projektów przepisów wewn─Ötrznych wydawanych przez Kierownika jednostki.

7. Opracowanie planów finansowych oraz bie┼╝─ůca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji ┼Ťrodkami pieni─Ö┼╝nymi z rachunku bankowego.

8. Dokonywanie wst─Öpnej kontroli zgodno┼Ťci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletno┼Ťci i rzetelno┼Ťci dokumentów dotycz─ůcych operacji gospodarczych i finansowych.

9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.

10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy s┼éu┼╝bowej.

11. Nadzorowanie prawid┼éowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

12. Sporz─ůdzanie nalicze┼ä odpisów na zak┼éadowy fundusz ┼Ťwiadcze┼ä socjalnych, planu i sprawozdawczo┼Ťci funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawid┼éowo┼Ťci potr─ůce┼ä i kontrolowanie zgodno┼Ťci wydatków z regulaminem i przepisami prawa.

13. Rozliczanie ┼Ťrodków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

14. Rozliczanie zad┼éu┼╝enia d┼éu┼╝ników alimentacyjnych zgodnie z ustaw─ů o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

15. Kontrola prawid┼éowo┼Ťci inwentaryzacji przeprowadzonej w O┼Ťrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).

16. Zapewnienie terminowego ┼Ťci─ůgania nale┼╝no┼Ťci.

17. Gromadzenie i przechowywanie dowodów ksi─Ögowych oraz pozosta┼éej dokumentacji przewidzianej ustaw─ů.

18. Odpowiedzialno┼Ť─ç za ca┼éokszta┼ét prac zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů finansowo - ksi─Ögow─ů jednostki.

19. Wspó┼épraca ze Skarbnikiem Gminy.

20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obr─Öbie prowadzonych spraw.

21. Wykonywanie innych nie wymienionych wy┼╝ej zada┼ä, które na mocy prawa lub przepisów wewn─Ötrznych wydanych przez Kierownika GOPS nale┼╝─ů do kompetencji G┼éównego ksi─Ögowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. List motywacyjny.

2. ┼╗yciorys - CV, uwzgl─Ödniaj─ůcy dok┼éadny przebieg kariery zawodowej.

3. Kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje zawodowe.

4. Opinie, referencje (je┼Ťli kandydat takie posiada).

5. W┼éasnor─Öcznie podpisane o┼Ťwiadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia┼éalno┼Ťci instytucji pa┼ästwowych oraz samorz─ůdu terytorialnego, przeciwko wiarygodno┼Ťci dokumentów, za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub za przest─Öpstwo skarbowe,

c) posiadaniu zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych i korzystania z pe┼éni praw publicznych,

d) stanie zdrowia pozwalaj─ůcym na zajmowanie stanowiska g┼éównego ksi─Ögowego.

 

INNE INFORMACJE:

 

1. Dane osobowe s─ů przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest: Gminny O┼Ťrodek  Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie: tel. (94) 318 3069, e-mail: gops_manowo@pocztazeto.pl.

4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko g┼éównego ksi─Ögowego.

5. Ka┼╝dy kandydat przyst─Öpuj─ůcy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie b─Ödzie mo┼╝liwy udzia┼é w naborze.

6. Przys┼éuguje Pani / Panu prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

7. Przys┼éuguje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych, tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacje o odbiorcach danych: dane nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom.

9. Okres przechowywania danych: czas niezb─Ödny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  g┼éównego ksi─Ögowego (z uwzgl─Ödnieniem 3 miesi─Öcy, w których Kierownik  GOPS ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru kolejnego wy┼éonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczno┼Ť─ç obsadzenia tego samego stanowiska).

10. Informujemy, ┼╝e skontaktujemy si─Ö tylko z wybranymi osobami spe┼éniaj─ůcymi kryteria w celu zaproszenia na rozmow─Ö.

11. Postępowanie składać się będzie z:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wst─Öpna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostan─ů powiadomione telefonicznie.                  

12. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie (www.bip.gopsmanowo.pl) oraz na tablicy og┼éosze┼ä w siedzibie O┼Ťrodka.

13. Kandydatury osób, które nie b─Öd─ů posiada┼éy uprawnie┼ä do wykonywania zawodu na stanowisku g┼éówny ksi─Ögowy nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö.

14. Z┼éo┼╝one dokumenty nie b─Öd─ů odsy┼éane.

15. Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie zastrzega sobie prawo odwo┼éania naboru w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci, przed┼éu┼╝enia terminu sk┼éadania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

16. W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej osób niepe┼énosprawnych, jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.

 

TERMIN I MIEJSCE SK┼üADANIA DOKUMENTÓW:

 

1. Dokumenty w zamkni─Ötej kopercie (z dopiskiem „Oferta na stanowisko g┼éównego ksi─Ögowego”) nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 luty 2020  r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wp┼éywu do GOPS w Manowie) w wybranej przez siebie formie:

a) osobi┼Ťcie w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo (pokój nr 2) od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 7:15 do godz. 15:15, a w dniu 14 luty 2020 r. do godz. 12:00

b) poczt─ů na adres: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo.

 

 Dokumenty, które zostan─ů z┼éo┼╝one po terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 

                                                                 

                                                                                                   Manowo, dnia 31-01-2020 r.

 

 

Kierownik

Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

Genowefa Pelikan

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2020-01-31 10:18:24
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2020-02-19 07:28:10 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78622