Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Aktualno┼Ťci:
Aktualno┼Ťci

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, ┼╝e zgodnie z zarz─ůdzeniem nr 7/2014 Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie z dnia 25.11.2014 r., dzie┼ä 24 grudnia 2014 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w  Manowie, w zamian za ┼Ťwi─Öto przypadaj─ůce w sobot─Ö, tj. w dniu 1 listopada 2014 r.

         Za powsta┼ée z tego tytu┼éu utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY "SENIOR W OBIEKTYWIE I ZA OBIEKTYWEM"

 

  Zapraszamy do wzi─Öcia udzia┼éu w konkursie "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundacj─Ö Dworek Skórzewski - orgazniacj─Ö pozarz─ůdow─ů zajmuj─ůc─ů si─Ö m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego ┼╝ycia osobom starszym o ró┼╝nym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, ze schorzeniami wieku podesz┼éego, osobom samotnym, a tak┼╝e pomaganiem osobom kszta┼éc─ůcym si─Ö w kierunkach realizuj─ůcych podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:

 1. Pobudzanie zainteresowania ┼╝yciem i ┼Ťrodowiskiem osób starszych
 2. Integracja ┼Ťrodowiska seniorów, a tak┼╝e organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmuj─ůcych si─Ö osobami starszymi
 3. Rozwijanie wra┼╝liwo┼Ťci artystycznej seniorów
 4. Prezentacja twórczo┼Ťci w dziedzinie fotografii seniorów oraz zwi─ůzanej z ┼╝yciem i ┼Ťrodowiskiem osób starszych
 5. Motywacja do podejmowania zada┼ä twórczych przez osoby starsze
 6. Zwrócenie uwagi i uwra┼╝liwienie szerszych ┼Ťrodowisk na sprawy, ┼╝ycie i los osób starszych

Konkurs odbywa si─Ö w dwóch kategoriach:

 • Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mog─ů by─ç wszystkie osoby, które uko┼äczy┼éy 18 rok ┼╝ycie, a g┼éównym tematem s─ů osoby starsze
 • Senior za obiektywem –„Najwa┼╝niejsze dla mnie jest/s─ů..." obejmuje prace, których autorami s─ů wy┼é─ůcznie seniorzy, a g┼éównym tematem s─ů ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najwa┼╝niejsze w ┼╝yciu seniora

http://fundacjadworekskorzewski.pl/aktualnosci,40.html#aktualnosci
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace nale┼╝y nadsy┼éa─ç do 30 wrze┼Ťnia 2014 roku
na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Pozna┼äska 6, 60-185 Skórzewo
lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

*******************************************************************************************************************************************************

 

 

!!! INFORMACJA !!!

 

 

Karta Du┼╝ej Rodziny przys┼éuguje rodzinom z przynajmniej trójk─ů dzieci, niezale┼╝nie od dochodu. Karta jest wydawana bezp┼éatnie, ka┼╝demu cz┼éonkowi rodziny. Rodzice mog─ů korzysta─ç z karty do┼╝ywotnio, dzieci - do 18 roku ┼╝ycia lub do uko┼äczenia nauki, maksymalnie do osi─ůgni─Öcia 25 lat. Osoby niepe┼énosprawne otrzymaj─ů kart─Ö na czas trwania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci. 

 

Karta oferuje system zni┼╝ek oraz dodatkowych uprawnie┼ä. Jej posiadacze b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie ca┼éego kraju.

 

Zni┼╝ki mog─ů oferowa─ç nie tylko instytucje publiczne, ale równie┼╝ przedsi─Öbiorcy prywatni. Przyst─Öpuj─ůc do programu zyskuj─ů prawo do pos┼éugiwania si─Ö znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolsk─ů Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny”.

 

Kart─Ö przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek cz┼éonka rodziny wielodzietnej.

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

oferuje obj─Öcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy te┼╝ do┼Ťwiadczaj─ůcych przemocy w rodzinie ca┼éodobow─ů pomoc─ů w ramach dzia┼éania Sieci ┼╗ycia. Ze szczegó┼éowymi informacjami mo┼╝na si─Ö zapozna─ç na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ratownictwo.org  

 

 

 

******************************************************************************************************************************************8

Pracownicy GOPS zapraszaj─ů dnia 20.06.2014 r.  o godz. 11.00 na gminne spotkanie integracyjne pn. „Wszyscy jeste┼Ťmy

tacy sami”, które odb─Ödzie si─Ö na placu rekreacyjnym w Wyszewie.  

 

 

*******************************************************************************************************************************************

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MANOWIE

 

ORAZ  

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE

 

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH DO UDZIA┼üU W GMINNYM

 

 

SPOTKANIU INTEGRACYJNYM

 

 

PN.  „WSZYSCY JESTE┼ÜMY TACY SAMI”

 

 

DLA OSÓB NIEPE┼üNOSPRAWNYCH

 

 

DNIA 20.06.2014 R. O GODZ. 11.00,

 

 

KTÓRY ODB─śDZIE SI─ś NA PLACU REKREACYJNYM

 

 

PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WYSZEWIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

 

INFORMACJA

 

GMINNY O┼ÜRODEK POMOCY SPO┼üECZNEJ W MANOWIE INFORMUJ─ś, ┼╗E W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE FUNKCJONUJE PUNKT OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZEST─śPSTWEM   

 

PRAWNIK- AGNIESZKA ORCZYŃSKA

04.06.2014- 10.30-12.30

11.06.2014- 16.00-18.00

18.06.2014- ŚRODA - 10.30-12.30

25.06.2014 R.- ŚRODA- 16.00-18.00

 

PSYCHOLOG- ALICJA JURZYNIEC

WTORKI- 15.00-17.00

 

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJEMY, ┼╗E ZGODNIE Z ZARZ─äDZENIEM KIEROWNIKA GMINNEGO O┼ÜRODKA POMOCY SPO┼üECZNEJ W MANOWIE NR 4/2014 Z DNIA 07.04.2014 R.  DZIE┼â 2 MAJA 2014 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO O┼ÜRODKA POMOCY SPO┼üECZNEJ W MANOWIE, W ZAMIAN ZA ┼ÜWI─śTO PRZYPADAJ─äCE W SOBOT─ś, TJ. DNIA 3 MAJA 2014R.

 

        ZA POWSTA┼üE Z TEGO TYTU┼üU UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

  

 

******************************************************************************

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH─śTNYCH SENIORÓW DO

 

UDZIAŁU W GMINNYM DNIU SENIORA,

 

KTÓRY ODB─śDZIE SI─ś 25.04.2014 R.

 

W WYSZEWIE O GODZ. 12.00

 

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOJAZD:

 

ROSNOWO - 11.10 (PRZY KIOSKU)

 

BONIN - 11.30 (P─śTLA AUTOBUSOWA)

 

CEWLINO - 11.40 (PRZY SKLEPIE)

 

MANOWO - 11.45 (PRZY WEJSCIU DO URZEDU OD ULICY)

 

WYSZEBÓRZ - 11.50 (P─śTLA AUTOBUSOWA)

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************** 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W MANOWIE

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH  NA GMINNE

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

PN.” JESIENNE GRZYBOBRANIE”

 

DNIA 21.09.2013 R. O GODZ. 12.00,

 

KTÓRE ODB─śDZIE SI─ś NA PLACU REKREACYJNYM 

 

PRZY GOK W WYSZEWIE

 

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 

"POMOCNA D┼üO┼â PLUS"  

 

 

 ZAPEWNIAMY BEZP┼üATNY DOJAZD:

ROSNOWO- 11.20 (PRZY KIOSKU), BONIN- 11.35 (P─śTLA AUTOBUSOWA), MANOWO- 11.45. (PRZY WEJ┼ÜCIU DO URZ─śDU OD ULICY)

 

*****************************************************************

 

 

 

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuj─Ö, ┼╝e Kuratorium O┼Ťwiaty w Szczecinie przydzieli┼éo 10 miejsc na wypoczynek dla dzieci i m┼éodzie┼╝y z terenu gminy Manowo.  Termin koloni- 04.08.2013 r.-13.08.2013 r. miejsce: Mory┼ä  

 

Udzia┼é w proponowanych formach wypoczynku jest bezp┼éatny (dzieci i m┼éodzie┼╝ nie ponosz─ů ┼╝adnych kosztów).

 

Grupami priorytetowymi s─ů dzieci i m┼éodzie┼╝:

 

·         b─Öd─ůcy sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opieku┼äczo - wychowawczych, a tak┼╝e rodzin zast─Öpczych,

 

·         z rodzin wielodzietnych, ┼╝yj─ůcych w trudnych warunkach materialnych,

 

·         z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi za┼Ťwiadczeniem lekarskim                                 i zamieszkuj─ůce  w ┼Ťrodowisku ekologicznie zagro┼╝onym,

 

·         wymagaj─ůcy szczególnego wsparcia wychowawczego (np. z rodzin patologicznych 
i zagro┼╝onych patologi─ů)

 

·         wymagaj─ůcy szczególnej pomocy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Manowie

 

 

 ******************************************

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MANOWIE

 

ORAZ  

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH DO UDZIA┼üU W GMINNYM

 

SPOTKANIU INTEGRACYJNYM

 

PN.  „WSZYSCY JESTE┼ÜMY TACY SAMI”

 

DLA OSÓB NIEPE┼üNOSPRAWNYCH

 

DNIA 21.06.2013 R. O GODZ. 11.00,

 

KTÓRY ODB─śDZIE SI─ś NAPLACU REKREACYJNYM

 

PRZY GOK W WYSZEWIE.

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************

II ZMAGANIA SPORTOWE O PUCHAR PEGAZA

 

Dnia 17 maja 2013 r. o godzinie 10,00 na sportowym boisku w Wyszewie odbyły się II Zmagania Sportowe o Puchar PEGAZA.

Go┼Ťciem specjalnym by┼éa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie- Pani Miros┼éawa Zielony.

Organizatorem spotkania był Środowiskowy Dom Samopomocy "PEGAZ" w Manowie. Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

VII GMINNY DZIE┼â SENIORA 

 

 

Dnia 26.04.2013 r. w Gminnym O┼Ťrodku Kultury w Wyszewie odby┼é si─Ö ju┼╝ VII Gminny Dzie┼ä Seniora.  Go┼Ť─çmi uroczysto┼Ťci byli emeryci i renci┼Ťci z gminy Manowo, a swoj─ů obecno┼Ťci─ů równie┼╝ zaszczyci┼é Wójt Gminy Manowo- Pan Roman K┼éosowski oraz Wiceprzewodnicz─ůcy Rady Gminy- Pan Jan Prus.  Spotkanie zosta┼éo zaplanowane na ok. 100 osób. Inicjatorem i g┼éównym organizatorem by┼é Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie przy wspó┼épracy z Gminnym O┼Ťrodkiem Kultury w Wyszewie. Przyby┼éych go┼Ťci przywita┼é Kierownik GOPS- Genowefa Pelikan oraz Kierownik GOK- Maria Staciwa, jednocze┼Ťnie przedstawiaj─ůc program uroczysto┼Ťci. Jak co roku nie mog┼éo zabrakn─ů─ç wyst─Öpów artystycznych, ┼Ťmiechu i zabaw. W cz─Ö┼Ťci artystycznej jako pierwszy wyst─ůpi┼é Zespó┼é „ZGODA” z Wyszewa reprezentuj─ůc dwa skecze oraz kilka pie┼Ťni ze swojego repertuaru, a nast─Öpnie Zespó┼é „NESTOR” z Rosnowa. Pozosta┼éa cz─Ö┼Ť─ç uroczysto┼Ťci up┼éyn─Ö┼éa na wspólnej zabawie przy akompaniamencie Zespo┼éu „Old Band” reprezentowanym przez Pana Edwarda Stachowicza. Seniorom wyst─Öpy bardzo si─Ö podoba┼éy o czym ┼Ťwiadczy┼éy gromkie brawa, cz─Östo nucili piosenki wraz z wyst─Öpuj─ůcymi Nast─Öpnie seniorzy zostali zaproszeni do wspólnych zabaw i ta┼äców oraz konkursów tanecznych i sprawno┼Ťciowych. 

Dla wszystkich uczestników przewidziane zosta┼éy nagrody.

Dla zaproszonych go┼Ťci przygotowany zosta┼é równie┼╝ pocz─Östunek w postaci ciep┼éych da┼ä, zimnych  przek─ůsek, ciast oraz napoi. Ponadto organizatorzy, jak co roku zapewnili dla seniorów z terenu gminy Manowo bezp┼éatny dojazd. Spotkanie up┼éyn─Ö┼éo w mi┼éej atmosferze. By┼é to niezapomniany dzie┼ä, pe┼éen wra┼╝e┼ä i wzrusze┼ä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH─śTNYCH SENIORÓW DO

UDZIAŁU W GMINNYM DNIU SENIORA,

KTÓRY ODB─śDZIE SI─ś 26.04.2013 R.

W WYSZEWIE O GODZ. 12.00

 

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOJAZD:

 

ROSNOWO - 11.10 (PRZY KIOSKU)

BONIN - 11.30 (P─śTLA AUTOBUSOWA)

CEWLINO - 11.40 (PRZY SKLEPIE)

MANOWO - 11.45 (PRZY WEJSCIU DO URZEDU OD ULICY)

WYSZEBÓRZ - 11.50 (P─śTLA AUTOBUSOWA)

 

********************************************

Od dnia 04.03.2013 r. w ramach dzia┼éalno┼Ťci Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie b─Ödzie dzia┼éa┼é punkt pracy socjalnej w Wyszeborzu. W punkcie dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é pracownik socjalny:  

Alicja Stillger

Punkt pracy socjalnej nr 3

 Wyszebórz

Czynny w poniedziałek w godz. 12.00- 14.00

*****************************************

Dnia 14.03.2013 r. w godz. 09.00- 11.00 w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odb─Ödzie si─Ö dy┼╝ur specjalisty ds. osób niepe┼énosprawnych. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!!! ***************************************************

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuj─Ö, ┼╝e w dniach 25.02.2013 r.-02.03.2013 r. to Tydzie┼ä Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest─Öpstwem w zwi─ůzku z tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbywa─ç b─Öd─ů si─Ö dy┼╝ury:

25.02.2013 r.    10.00-18.00         Pracownik socjalny

26.02.2013 r.    12.00-18.00         Komornik S─ůdowy

 27.02.2013 r.     12.00-18.00        Policjant

 28.02.2013 r.    8.00- 12.00          Kurator rodzinny

                  12.00- 16.00        Kurator dla Doros┼éych                       

                12.00- 16.00        Adwokat

 01.03.2013 r.   10.00- 16.00        Prokurator   

 02.03.2013 r.    10.00-13.00        Pracownik OPOPP

*********************** 

 

Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuj─Ö, ┼╝e dnia 24.12.2012 r. (poniedzia┼éek) o┼Ťrodek b─Ödzie nieczynny.

Odpracowanie w/w dnia nast─ůpi dnia 15.12.2012 r. (sobota)

***************************************************

Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki

  

REKRUTACJA DO PROJEKTU „POMOCNA D┼üO┼â PLUS”

NA TERENIE GMINY MANOWO

 

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie prowadzi nabór uczestników do realizowanego w 2013 r. projektu systemowego pn. „Pomocna d┼éo┼ä plus” z terenu gminy Manowo. Projekt wspó┼éfinansowany jest przez Uni─Ö Europejsk─ů  ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.

Celem Projektu jest poprawa dost─Öpu do zatrudnienia oraz podwy┼╝szenie statusu zawodowego i spo┼éecznego osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym.

Uczestnikami Projektu mog─ů by─ç: 

 •  osoby zamieszkuj─ůce na terenie gminy Manowo,
 •          osoby w wieku aktywno┼Ťci zawodowej posiadaj─ůce status osoby bezrobotnej,
 •         osoby deklaruj─ůce uczestnictwo w projekcie,
 •        korzystaj─ůce z pomocy spo┼éecznej (niezale┼╝nie w jakiej formie)
 •  niepe┼énosprawne ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci, lub orzeczeniem równowa┼╝nym wydanym przez Zak┼éad Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych
 •        P┼ée─ç, wykszta┼écenie i stan cywilny – bez znaczenia

Osoby uczestnicz─ůce w Projekcie b─Öd─ů mog┼éy skorzysta─ç z nast─Öpuj─ůcych bezp┼éatnych form wsparcia:

 • kursów umo┼╝liwiaj─ůcych zdobycie nowych umiej─Ötno┼Ťci i kwalifikacji zawodowych,
 • turnusów rehabilitacyjnych oraz zaj─Ö─ç rehabilitacyjnych w zak┼éadzie rehabilitacyjnym (osoby niepe┼énosprawne),
 • doradztwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • udzia┼éu w warsztatach interpersonalnych.

 

Wszystkich ch─Ötnych zapraszamy do osobistego kontaktowania si─Ö z pracownikami socjalnymi GOPS w Manowie b─ůd┼║ te┼╝ pod numerem tel. 094 3183 161.

 

 

 

Manowo, dnia 14-08-2012 r.

 

Dnia 13 sierpnia 2012 r. dziesi─Öcioro dzieci z terenu gminy Manowo wyjecha┼éo na koloni─Ö do Murzasichle. Pobyt b─Ödzie trwa┼é 14 dni. Organizatorern wyjazdu jest Zachodniopomorskie Kuratorium O┼Ťwiaty i Wychowania w Szczecinie.

 

 

Manowo, dnia 24-06-2012 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MANOWIE

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH  NA GMINNE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

PN.” JESIENNE GRZYBOBRANIE”

DNIA 22.09.2012 R. O GODZ. 11.00,

KTÓRE ODB─śDZIE SI─ś NA PLACU REKREACYJNYM 

PRZY GOK W WYSZEWIE

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO

"POMOCNA D┼üO┼â PLUS"  

 

Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

 

Manowo, dnia 10.07.2012 r.

 

       Dnia 10.07.2012 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie odby┼éo si─Ö spotkanie z przedstawicielami Urz─Ödu Marsza┼ékowskiego. Celem by┼éo przeprowadzenie superwizji dla Zespo┼éu Interdyscyplinarnego z terenu gminy Manowo. 

 

Manowo, dnia 11.06.2012 r.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MANOWIE

ORAZ  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE

ZAPRASZA WSZYSTKICH CH─śTNYCH DO UDZIA┼üU W PIKNIKU INTEGRACYJNO- REKREACYJNYM

PN.  „CIESZ SI─ś Z NAMI, BAW SI─ś Z NAMI”

DLA OSÓB NIEPE┼üNOSPRAWNYCH

DNIA 29.06.2012 R. O GODZ. 11.00,

KTÓRY ODB─śDZIE SI─ś NAPLACU REKREACYJNYM

PRZY GOK W WYSZEWIE.

 

 

Manowo, dnia 04.05.2012 r.

 

 

VI Gminny Dzień Seniora

 

Dnia 27.04.2012 r. odby┼é si─Ö ju┼╝ VI Gminny Dzie┼ä Seniora. Emeryci, renci┼Ťci oraz zaproszeni go┼Ťcie spotkali si─Ö w Gminnym O┼Ťrodku Kultury w Wyszewie by sp─Ödzi─ç ze sob─ů wspólnie czas. Na spotkaniu uczestniczy┼éo kilkadziesi─ůt osób. Wszystkich zebranych powita┼é Wójt gminy Roman K┼éosowski sk┼éadaj─ůc seniorom najserdeczniejsze ┼╝yczenia z okazji ich ┼Ťwi─Öta. Do ┼╝ycze┼ä przy┼é─ůczy┼é si─Ö Kierownik GOPS w Manowie- Pani Genowefa Pelikan oraz Kierownik GOK w Wyszewie- Pani Maria Staciwa. Dla zebranych emerytów oraz go┼Ťci,  dzieci ze ┼Üwietlicy ┼Ťrodowiskowej TPD w Wyszewie przygotowa┼éy wierszyki, nast─Öpnie wyst─ůpi┼éa grupa  „Nestor” z Rosnowa. Doz─Ö humoru dostarczy┼éy konkursy i niespodzianki. Na spotkaniu nie mog┼éo zabrakn─ů─ç gor─ůcych posi┼éków oraz zak─ůsek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manowo, dnia 29.03.2012 r.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH─śTNYCH SENIORÓW DO

UDZIAŁU W GMINNYM DNIU SENIORA,

KTÓRY  ODB─śDZIE SI─ś 27.04.2012 R.

W WYSZEWIE O GODZ. 12.00

 

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOJAZD:

 

ROSNOWO   - 11.10   (PRZY KIOSKU)

      BONIN  - 11.30  (P─śTLA AUTOBUSOWA)

CEWLINO   - 11.40    (PRZY SKLEPIE)

           MANOWO   -   11.45   (PRZY WEJSCIU DO URZEDU OD ULICY)

WYSZEBÓRZ - 11.50 (P─śTLA AUTOBUSOWA)

 

 

 

Manowo, dnia 22.03.2012 r.

     Dnia 30.03.2012 r. w siedzibie Technikum ┼╗ywienia i gospodarstwa domowego w Bonienie odb─Öd─ů si─Ö warsztaty kulinarne- Wielkanocne dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego "Pomocna d┼éo┼ä plus" . Celem warsztatów jest integracja uczestników oraz zapoznanie z tajnikami kulinarnymi, w zwi─ůzku ze zblizaj─ůcymi si─Ö ┼Üwi─Ötami Wielkanocnymi, nabycie umiej─Ötno┼Ťci przygotowania potraw ┼Ťwi─ůtecznych.  

 

Manowo, dnia 22.02.2012 r.

 

V ROCZNICA POWSTANIA KLUBU SENIORA "NESTOR" W ROSNOWIE

   Dnia 21.02.2012 r. w miejscowo┼Ťci Rosnowo odby┼éo si─Ö uroczyste podsumowanie dotychczasowej dzia┼éalno┼Ťci Klubu Seniora "Nestor". Podczas uroczysto┼Ťci wyst─ůpi┼éy cztery zespo┼éy ┼Ťpiewacze z terenu gminy oraz go┼Ťcinnie za┼Ťpiewali seniorzy z Koszalina. W uroczysto┼Ťciach uczestniczyli: Wójt Gminy Manowo, Sekretarz Gminy, Kierownik GOK, Kierownik GOPS, Rada Gminy, Rada Osiedla, zaproszeni go┼Ťcie oraz mieszka┼äcy.

  

 

Manowo, 17.11.2011 r.

 

 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PRZEMOCY  

ORAZ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

 

Dnia 17.11.2011 r. w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej  w Manowie odby┼éy si─Ö warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy oraz radzenia sobie ze stresem, które poprowadzi┼é Pan Henryk Zabrocki-pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, certyfikowany specjalista PARPA ds. przeciwdzia┼éania przemocy w rodzinie. Warsztaty skierowane by┼éy dla mieszka┼äców z terenu gminy Manowo, cieszy┼éy si─Ö bardzo du┼╝ym zainteresowaniem.

Celem g┼éównym warsztatów by┼éo wdra┼╝anie idei ┼Ťwiadomego dbania o bezpiecze┼ästwo w┼éasne i innych, kszta┼étowanie w┼éa┼Ťciwej postawy wobec przejawów agresji i przemocy u dzieci oraz zapoznanie  uczestników warsztatów z problemem stresu, konsekwencjami oraz sposobem radzenia sobie ze stresem.

 

Manowo, 05.08.2011 r.

       Informujemy, ┼╝e Zachodniopomorski Oddzia┼é Pa┼ästwowego Funduszu Osób Niepe┼énosprawnych w Szczecinie rozpocz─ů┼é realizacj─Ö programu „PEGAZ 2010”.

Wi─Öcej informacji: Punkt informacyjny dla Osób Niepe┼énosprawnych

Manowo, 08.07.2011 r.

       Dnia 07.07.2011 r. 30 dzieci z terenu gminy Manowo wyjecha┼éo na dwutygodniow─ů  koloni─Ö do Murzasichle. Organizatorem kolonii jest Zachodniopomorski Zwi─ůzek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Manowo, 20.06.2011

 

PIKNIK INTEGRACYJNY DLA OSÓB NIEPE┼üNOSPRAWNYCH I OSÓB Z ICH OTOCZENIA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI

      Dnia 17.06.2011 r. na boisku sportowym w Manowie odby┼é si─Ö Piknik integracyjny dla osób niepe┼énosprawnych oraz osób z otoczenia z terenu gminy Manowo, w którym uczestniczy┼éo ok. 100 osób.

         G┼éównym organizatorem imprezy by┼é Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie oraz Gminna Komisja Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych w Manowie, Gminny O┼Ťrodek Kultury w Wyszewie. Pomoc sw─ů w przeprowadzeniu imprezy zadeklarowa┼éa tak┼╝e Pomorska  Fundacja „Ja┼Ť i Ma┼égosia” z siedzib─ů w Cewlinie.

Piknik zorganizowany zosta┼é ze ┼Ťrodków:

 • Pa┼ästwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe┼énosprawnych,
 • Gminnej Komisji Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych w Manowie,
 • ┼Ürodków w┼éasnych Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie.

        Podczas imprezy odby┼éy si─Ö wyst─Öpy uczestników SDS w Manowie,  pokazy sztuk walk (Judo oraz Karate Kyokushin). Ponadto nie mog┼éo oczywi┼Ťcie zabrakn─ů─ç kokurencji sportowych oraz wyst─Öpów karaoke.

 

 

 

 

 

 

Manowo, 27.05.2011 r.

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie we wspó┼épracy z Gminnym O┼Ťrodkiem Kultury w Wyszewie zapraszaj─ů na

III PIKNIK INTEGRACYJNY DLA OSÓB

NIEPE┼üNOPSRAWYCH I OSÓB Z ICH OTOCZENIA

PN. "TYLKO CHCIE─ć B─śDZIESZ MIA┼ü S┼üO┼âCE CO DNIA"

który odb─Ödzie si─Ö 17 czerwca 2011 r. o godz. 11 00 na boisku pi┼ékarskim w Manowie.

Gwarantujemy dobr─ů zabaw─Ö, wiele ciekawych konkursów...

Piknik wspó┼éfinansowany jest ze ┼Ťrodków PFRON

oraz

ze ┼Ťrodków na realizacj─Ö Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi─ůzywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Manowo.  

Manowo, 02.05.2011 r.

      Dnia 29 kwietnia 2011 r. w Gminnym O┼Ťrodku Kultury w Wyszewie odby┼é si─Ö V Gminny Dzie┼ä Seniora, w którym uczestniczy┼éo ponad 100 osób starszych z terenu gminy Manowo. Podczas zabawy nie mog┼éo zabrakn─ů─ç oczywi┼Ťcie wspólnych ┼Ťpiewów, ta┼äców oraz konkursów.

 

Manowo, 22.02.2011 r.

 

IV ROCZNICA POWSTANIA KLUBU SENIORA NESTOR

W ROSNOWIE

III ROCZNICA POWSTANIA GRUPY ŚPIEWACZEJ

 

Dnia 19.11.2010 r. w Rosnowie odby┼éo si─Ö uroczyste podsumowanie dotychczasowej dzia┼éalno┼Ťci Klubu Seniora "Nestor" oraz dzia┼éajacej przy nim od trzech lat grupy ┼Ťpiewaczej. W uroczysto┼Ťciach uczestniczyli: Wójt Gminy Manowo, Sekretarz Gminy, Kierownik GOK, radni gminni oraz inni zaproszeni go┼Ťcie.

Manowo, 19.11.2010 r.

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W MANOWIE

 

Informujemy, ┼╝e w miesi─ůcu grudniu bie┼╝─ůcego roku na terenie gminy Manowo rozpocznie dzia┼éalno┼Ť─ç ┼Ürodowiskowy Dom Samopomocy. O status uczestnika ┼Ürodowiskowego Domu Samopomocy w Manowie  mog─ů stara─ç si─Ö osoby przewlekle psychicznie chore, upo┼Ťledzone umys┼éowo, oraz osoby wykazuj─ůce inne przewlek┼ée zaburzenia czynno┼Ťci psychicznych. W placówce podejmowane b─Öd─ů dzia┼éania o charakterze terapeutycznym, rekreacyjno – integracyjnym, readaptacyjnym oraz socjalizacyjnym. Do dyspozycji uczestników b─Öd─ů pracownie: gospodarstwa domowego, bukieciarsko – ogrodnicza, plastyczna, komputerowa oraz rehabilitacyjna. Placówka dysponuje 15 miejscami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ┼Ürodowiskowym Domu Samopomocy proszone s─ů o sk┼éadanie poda┼ä z pro┼Ťb─ů o przyj─Öcie do Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie.

 

 

Szczegó┼éowe informacje udzielane s─ů pod numerami telefonów:

·        94 3183069 – kierownik GOPS Manowo,

·        94 3183 161 – pracownicy socjalni.

 

 

 

Manowo, 28.09.2010 r.

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

          Przypominamy, ┼╝e w ramach projektu pn.: "Asytent rodziny - profesjonalny przyjaciel rodziny" od miesi─ůca sierpnia w ┼Üwietlicy w Boninie b─Ödzie dy┼╝uruje psycholog Pani Violetta Po┼éudniak.

Harmonogram dy┼╝urów:

 • 19.10.2010 - godz. 13 00 - 15 30,
 • 23.11.2010 - godz. 13 00 - 15 30.

Zapraszamy wszystkich mieszka┼äców gminy Manowo do skorzystania z us┼éug psychologa.

 

 

Manowo, 26.08.2010 r.

 

KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Przyjmowanie wniosków o ┼Ťwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi┼ékowy 2010/2011  od 1 wrze┼Ťnia 2010 r. w godz. od 7 30 do 13 00 od poniedzia┼éku do pi─ůtku.

 

Manowo, 28.06.2010 r.

 

Dnia 26.06.2010 r. w Wyszewie odby┼é si─Ö Piknik Integracyjny dla osób niepe┼énosprawnych, w którym uczestniczy┼éo ponad 90 osób z terenu gminy Manowo. G┼éównym organizatorem imprezy by┼éo Stowarzyszenie Pomocowo - Rozwojowe "DEBRO" w Manowie wraz z Gminnym O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, Urz─Ödem Gminy w Manowie, Domem Kultury w Wyszewie. Piknik wspó┼éfinansowany by┼é ze ┼Ťrodków Pa┼ästwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe┼énosprawnych.

 

             

 

Sponsorami nagród mi─Ödzy innymi byli:

 • Pomorska Fundacja "Ja┼Ť i Ma┼égosia" z Cewlina,
 • Firma Invest Nieruchono┼Ťci z Koszalina.

Uczestnicy pikniku brali udzia┼é we wspólnej zabawie, konkurencjach sportowych, muzycznych oraz plastycznych. Przygotowano pocz─Östunek w formie gor─ůcego posi┼éku, s┼éodko┼Ťci oraz owoców.

 

 

 

Wi─Öcej zdj─Ö─ç:Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie - rok 2010

 

 

 

Manowo, 24.06.2010 r.

 

Stowarzyszenie Pomocowo – Rozwojowe „DEBRO”

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

Pomorska Fundacja „Ja┼Ť i Ma┼égosia”

Dom Kultury w Wyszewie

Zapraszaj─ů wszystkich mieszka┼äców gminy

Na Imprez─Ö  Integracyjn─ů dla osób Niepe┼énosprawnych,

która odb─Ödzie si─Ö dnia 26.06.2010 r.

W Wyszewie (przy Domu Kultury)

Zaczynamy o godz. 11 00.

 

 

Zapraszamy wszystkich ch─Ötnych!!!

 

Manowo, 24.05.2010 r.

 

INDYWIDULANE SPOTKANIA Z DORADC─ä 

                       ZAWODOWYM.

 

Wi─Öcej informacji: Aktualno┼Ťci

 

Manowo, 20.05.2010 r.

 

W dniu wczorajszym seniorzy z Klubu Seniora "NESTOR" brali udzia┼é w wyje┼║dzie do Trójmiasta.

 

Wi─Öcej: klub seniora *NESTOR*

 

Manowo, 19.05.2010 r.

 

Dnia 19.05.2010 r. odby┼éo si─Ö spotkanie inauguruj─ůce realizacj─Ö Projektu Systemowego "Pomocna D┼éo┼ä Plus" na terenie gminy Manowo.

 

Wi─Öcej informacji: Aktualno┼Ťci

 

Manowo, 23.04.2010 r.

 

Dnia 23.04.2010 r. w Gminnym Domu Kultury w Wyszewie odby┼é si─Ö Gminny Dzie┼ä Seniora, w którym uczestniczy┼éo ok. 110 osób starszych z terenu gminy Manowo. Impreza zorganizowana zosta┼éa przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie przy wspó┼épracy z Gminnym O┼Ťrodkiem Kultury w Wyszewie i Stowarzyszeniem Pomocowo – Rozwojowym „DEBRO” w Manowie. Spotkanie otworzy┼éa Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Wyszewie Pani Maria Staciwa, która w imieniu organizatorów przywita┼éa przyby┼éych go┼Ťci. Jako pierwsi wyst─ůpili seniorzy z Zespo┼éu ┼Üpiewaczego „NESTOR”, który od ponad dwóch lat dzia┼éa przy Klubie Seniora NESTOR w Rosnowie. Zaprezentowali oni swój dotychczasowy dorobek.

Nast─Öpnie g┼éos zabra┼é kierownik artystyczny Zespo┼éu „Old Band” Pan Edward Stachowicz, który odpowiedzialny by┼é za opraw─Ö muzyczn─ů imprezy oraz prowadzenie konkursów. Przez ponad 3 godziny seniorzy ta┼äczyli przy akompaniamencie ┼Ťpiewu i muzyki, któr─ů wykonywa┼é Pan Stachowicz. Podczas spotkania nie zabrak┼éo równie┼╝ pocz─Östunku        w postaci ciep┼éych potraw, zimnych zak─ůsek oraz kawy, herbaty, ciasta.

Uczestnikom imprezy zapewniony został darmowy transport w obydwie strony.

Manowo, 16.12.2009 r.

UROCZYSTE SPOTKANIE PODSUMOWUJ─äCE REALIZACJ─ś PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MANOWO W ROKU 2009

Dnia 16.12.2009 r. odby┼éo si─Ö uroczyste spotkanie podsumowuj─ůce realizacj─Ö projektów realizowanych przez Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie. Na terenie gminy Manowo w roku 2009 realizowane by┼éy m.in. nast─Öpuj─ůce projekty:

 • Projekt Systemowy "Pomocna D┼éo┼ä Plus",
 • Program  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin─ů - Dzia┼éalno┼Ť─ç punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin adopcyjnych, naturalnych i zastepczych z terenu gminy Manowo,
 • Kampania Spo┼éeczno - Edukacyjna "Stop - przemocy"

Na uroczysto┼Ť─ç przybyli tak┼╝e zaproszeni go┼Ťcie: Wójt gminy Manowo Pan Roman K┼éosowski, Radni Gminy Manowo oraz psycholog Pani Aleksandra Kijewska.

Uczestnicy spotkania mieli okazj─Ö obejrze─ç prezentacje multimedialne z realizowanych projektów. Dla beneficjentów ostatecznych projektów prezentacja by┼éa okazj─ů do przypomnienia sobie jak „krok po kroku” rozpoczynali swój udzia┼é w projekcie. Ogl─ůdaniu zdj─Ö─ç cz─Östo towarzyszy┼éy weso┼ée komentarze. W zwi─ůzku z tym, ┼╝e termin spotkania przypad┼é na okres przed┼Ťwi─ůteczny, dzieci uczestników projektów przygotowa┼éy krótki wyst─Öp artystyczny, w którym nie mog┼éo zabrakn─ů─ç kol─Öd i wierszy o tematyce bo┼╝narodzeniowej. Wielk─ů niespodziank─ů dla go┼Ťci by┼éa wizyta ┼Üwi─Ötego Miko┼éaja, który wr─Öczy┼é wszystkim drobne upominki.

            Z te te┼╝ okazji zosta┼é przygotowany pocz─Östunek, na który to sk┼éada┼éy si─Ö potrawy wigilijne, ró┼╝nego rodzaju ciasta, s┼éodycze oraz owoce.

Wi─Öcej zdj─Ö─ç: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

Manowo, 14.12.2009 r.

     Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie jak co roku przygotowa┼é paczki ┼Ťwi─ůteczne dla osób samotnych, ubogich z terenu gminy Manowo. Paczki przygotowane zosta┼éy dzi─Öki z produktów przekazanych przez Bank ┼╗ywno┼Ťci w Nowych Bielicach oraz Stowarzyszenie Pomocowo - Rozwojowe "DEBRO" w Manowie.

Manowo, 10.11.2009 r.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 02 listopada 2009 r. uruchomiona została bezpłatna infolinia

0-800-170-010

dla osób potrzebuj─ůcych.

Pod wskazanym numerem telefony mo┼╝na uzyska─ç informacje

na temat placówek ┼Ťwiadcz─ůcych pomoc osobom bezdomnym.

 

Manowo, 14.09.2009 r.

Dnia 12.09.09. r. w ramach dzia┼éalno┼Ťci punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin adopcyjnych, zast─Öpczych oraz naturalnych z terenu gminy Manowo w dniu 12.09.2009 r.  odby┼é si─Ö wyjazd integracyjny do Trójmiasta. Wyjazd by┼é finansowany ze ┼Ťrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej.

W wyje┼║dzie uczestniczy┼éo 48 osób.

Wi─Öcej informacji: Aktualno┼Ťci

Manowo, 21.08.2009 r.

      Dnia 21.08.2009 r. odby┼éo si─Ö uroczyste otwarcie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego utworzonego w ramach Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin─ů, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej.

Wi─Öcej informacji: Aktualno┼Ťci

Manowo, 10.08.2009 r.

 

 

 

Dnia 07.08.2009 r. odby┼é si─Ö Piknik Integracyjny dla osób niepe┼énosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Manowo. Impreza prowadzona by┼éa przez aktork─Ö Pani─ů Magdalen─Ö Muszy┼äsk─ů. Podczas zabawy nie zabrak┼éo gier, konkursów, przeja┼╝d┼╝ek bryczk─ů. Wszystko to przeplatane by┼éo wyst─Öpami m┼éodej mieszkanki gminy Manowo, uczennicy szko┼éy muzycznej – Sandry Kwiatkowskiej. Mo┼╝na tak┼╝e by┼éo podziwia─ç uczestników pikniku w wyst─Öpach karaoke (indywidualnie i rodzinnie). Nie zabrak┼éo te┼╝ pocz─Östunku w postaci ciast, owoców oraz kie┼ébasek pieczonych przy ognisku.

Piknik zorganizowany zosta┼é przez Stowarzyszenie Pomocowo – Rozwojowe „DEBRO” w Manowie, we wspó┼épracy z Gminnym O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, Pomorsk─ů Fundacj─ů „Ja┼Ť i Ma┼égosia” z Cewlina a tak┼╝e Gminnym O┼Ťrodkiem Kultury w Wyszewie.

W imprezie wzi─Ö┼éo udzia┼é 70 osób.

Wi─Öcej zdj─Ö─ç: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

Manowo, 03.08.2009 r.

     Dnia 03 sierpnia 2009 r. dziesi─Öcioro dzieci z terenu gminy Manowo wyjecha┼éo na koloni─Ö do Zakopanego. Pobyt b─Ödzie trwa┼é 14 dni. Organizatorern wyjazdu jest Zachodniopomorskie Kuratorium O┼Ťwiaty i Wychowania w Szczcecinie.

Wi─Öcej zdj─Ö─ç: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

Manowo, 31.07.2009 r.

PIKNIK INTEGRACYJNY DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z TERENU GMINY MANOWO

      Stowarzyszenie Pomocowo - Rozowojowe "DEBRO" z siedzib─ů w Manowie, we wspó┼épracy z Pomorsk─ů Fundacja "Ja┼Ť i Ma┼égosia" , Gminnym O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Manowie oraz Gminnym Domem Kultury w Wyszewie zapraszaj─ů na Piknik Integracyjny dla osób niepe┼énosprawnych z terenu gminy Manowo w dniu 07 sierpnia 2009 r. Piknik rozpocznie si─Ö o godzinie 11 00 przy Domu Kultury w Wyszewie. W programie przewidujemy wspólna zabaw─Ö przy muzyce, gry, pocz─Östunek.

Zapraszamy wszystkich ch─Ötnych.

Infromacji na temat pikniku udzielaja pracownicy socjalni GOPS Manowo pod numerem telefonu: 094 3183 161.

Manowo, 31.07.2009 r.

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

      GMINNY O┼ÜRODEK POMOCY SPO┼üECZNEJ W MANOWIE INFROMUJE, ┼╗E OD DNIA 21 SIERPNIA 2009 R. ROZPOCZYNA DZIA┼üALNO┼Ü─ć PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN ZAST─śPCZYCH, ADOPCYJNYCH ORAZ NATURALNYCH Z TERENU GMINY MANOWO.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKA┼âCÓW DO KORZYSTANIA US┼üUG PUNKTU.

Wiecej informacji: Aktualno┼Ťci

Manowo, 31.07.2009 r.

 

      Dnia 03 sierpnia 2009 r. dziesi─Öcioro dzieci z terenu gminy Manowo wyje┼╝d┼╝a na koloni─Ö do Zakopanego. Kolonia jest finansowana ze ┼Ťrodków Kuratorium O┼Ťwiaty i Wychowania w Szczecinie. Dzieci b─Öd─ů przebywa─ç tam  w terminie od 03.08.09 r. do dnia 17.08.2009 r.

 

Manowo, 25.07.2009

 

      Dnia 25.07.2009 r. odby┼éa si─Ö mi─Ödzypokoleniowa wycieczka integracyjna dla mieszka┼äców gminy Manowo do Malborka. W wycieczce uczestniczyli cz┼éonkowie Klubu Seniora "NESTOR" z Rosnowa, dzieci ze ┼Ťwietlic a tak┼╝e pozostali mieszka┼äcy gminy. Wyjazd ten zbieg┼é si─Ö z "Obl─Ö┼╝eniem Malborka". Z tej oto okazji zje┼╝d┼╝a si─Ö do Malborka rycerstwo z ca┼éej Europy.

     Pomimo deszczowej pogody wszystkim dopisywa┼é ┼Ťwietny humor.

 

 

Wi─Öcej zdj─Ö─ç: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

 

Manowo, 24.07.2009 r.

 

      Przypominamy, ┼╝e w miesi─ůcu sierpniu 2009 r. rozpocznie dzia┼éalno┼Ť─ç punkt poradnictwa specjalistycznego dla rodzin adopcyjnych, naturalnych i zast─Öpczych z terenu gminy Manowo. Dzia┼éalno┼Ť─ç punktu wspó┼éfinansowana b─Ödzie ze srodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej w ramach Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin─ů.

 

WYCIECZKA DO WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

03.06.2009 R.

 

      Dnia 03.06.09 r. seniorzy z Klubu NESTOR w Rosnowie wraz z uczniami Szko┼éy Podstawowej w Bonnie uczestniczyli w wyje┼║dzie integracyjnym do Woli┼äskiego Parku Narodowego....

 

Wi─Öcej informacji: klub seniora *NESTOR*

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygni─Öcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin─ů w 2009 r.

 

      Dnia 21.05.2009 r. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej zosta┼éy umieszczone wyniki rozstrzygni─Ötego konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin─ů w 2009 r.
      Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie otrzyma┼é dotacj─Ö w wysoko┼Ťci 16200 z┼é na utworzenie „Punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin naturalnych, zast─Öpczych i adopcyjnych z terenu gminy Manowo.
Wi─Öcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1474

------------------------------------------------------

UWAGA!

 

      Osoby, które nie otrzyma┼éy decyzji zmieniaj─ůcych odno┼Ťnie ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych (zmiana okresu zasi┼ékowego do 31.10.2009 r.) proszone s─ů o zg┼éoszenie si─Ö do siedziby Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie, do pokoju nr 2.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Spo┼éecznej

 

Informujemy, ┼╝e w w województwie zachodniopomorskim realizowany jest projekt „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Spo┼éecznej” (w ramach dzia┼éania 7.2.2 PO KL) ukierunkowanym na rozwój ekonomi spo┼éecznej w naszym województwie.

Projekt realizowany jest przez:

 • Wy┼╝sz─ů Szko┼é─Ö Pedagogiczn─ů Towarzystwa Wiedzy Powszechnej odzia┼é w Szczecinie,
 • Stowarzyszenie Czas Przestrze┼ä To┼╝samo┼Ť─ç

przy wsparciu

 • Fundacji Rozwoju Inicjatyw Spo┼éecznych
 • Centrum Rozwoju Spo┼éeczno-Gospodarczego sp.z.o.o.

 

W ramach tego projektu realizatorzy zapraszaj─ů na:

 • I targi – spotkania z ekonomi─ů spo┼éeczn─ů podczas Spotka┼ä Organizacji Pozarz─ůdowych „Pod Platanami” (31 maja 2009);
 • doradztwo indywidualne z zakresu – pozyskiwania ┼Ťrodków zewn─Ötrznych (w tym EFS i PO KL) m. in. na inicjatywy z zakresu aktywizacji spo┼éecznej i zawodowej, ekonomii spo┼éecznej j, zak┼éadania podmiotów ekonomii spo┼éecznej itp. godz. 1000-1500 podczas targów - zapisy pod e-mailem biuro@spolecznaekonomia.org.pl lub bezpo┼Ťrednio podczas targów;
 • doradztwo grupowe z Kub─ů Wygna┼äskim – jednym z najwa┼╝niejszych ekspertów z zakresu ekonomii spo┼éecznej godz. 1000-1230 podczas targów - zapisy pod e-mailem biuro@spolecznaekonomia.org.pllub bezpo┼Ťrednio podczas targów;
 • szkolenie z zakresu ekonomii spo┼éecznej pt ES mo┼╝liwo┼Ťci i zagro┼╝enia w gospodarce rynkowej prowadzone przez Kub─Ö Wygna┼äskiego (30 maja br., sobota, godzina 1200 do 1800) zapisy pod adresem biuro@spolecznaekonomia.org.plszkolenie odb─Ödzie si─Ö w siedzibie biura projektu –Szczecin  J. Kili┼äskiego 3,. Liczba miejsc ograniczona.
 • debat─Ö Rzecz o ekonomii spo┼éecznej – czyli jak pomaga─ç sobie i  innym”, godz. 1300, niedziela, 31 maja 2009 miejsce sala sesyjna Rady Miasta Szczecina.

 

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

 

Wi─Öcej informacji na stronie internetowej:

http://www.spolecznaekonomia.org.pl/

 

 

Wycieczka seniorów.

 

Dnia 20.05.2009 r. grupa uczestników Klubu Seniora NESTOR bra┼éa udzia┼é w wycieczce do W┼éok oraz do Strzek─Öcina. Wycieczkowicze mogli podziwia─ç pi─Ökny ogród botaniczny we W┼éokach oraz zwiedzi─ç Pa┼éac Bursztynowy, Bia┼éy  Pa┼éac,  Rezydencj─Ö  My┼Ťliwsk─ů w Strzek─Öcinie. Seniorzy byli pod wielkim wra┼╝eniem i jednog┼éo┼Ťnie stwierdzili, ┼╝e nie trzeba jecha─ç daleko aby móc sp─Ödzi─ç wolny czas w bardzo uroczych miejscach.

 

 

Wi─Öcej zdj─Ö─ç w galerii:

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

Gminny Dzień Seniora 24.04.2009 r.

      Dnia 24.02.2009 r. w Domu Kultury w Wyszewie odby┼é sie Gminny Dzie┼ä Seniora. Na uroczysto┼Ť─ç t─ů zaproszonych zosta┼éo 120 osób starszych z terenu gminy Manowo. Dla przyby┼éych by┼é to czas na wspomnienia oraz wspóln─ů zabaw─Ö.

Zdj─Öcia: Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie 2009

 

Manowo, 18.02.2009 r.

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

         Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu si─Ö o jednorazow─ů zapomog─Ö z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka, jak równie┼╝ o dodatek do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu urodzenia dziecka, wymagane b─Ödzie przed┼éo┼╝enie za┼Ťwiadczenia lekarskiego potwierdzaj─ůcego, ┼╝e matka dziecka pozostawa┼éa pod opiek─ů lekarsk─ů przez okres co najmniej od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do porodu. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw zabezpieczenia spo┼éecznego, okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, form─Ö opieki medycznej oraz wzór wymaganego za┼Ťwiadczenia. Powy┼╝szy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wyst─ůpi┼éy do s─ůdu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak┼╝e osób, które z┼éo┼╝─ů wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka lub dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

WA┼╗NE  ┼ÜWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy zaczyna się od 1 listopada 2009 r.


Na nowy okres zasi┼ékowy sk┼éadamy wnioski nie wcze┼Ťniej ni┼╝ od 1 wrze┼Ťnia 2009 roku.

Wniosek o dodatek z tytu┼éu rozpocz─Öcia roku szkolnego 2009/2010 sk┼éadamy od 1 wrze┼Ťnia do  31 pa┼║dziernika 2009r.
 
Do 10 wrze┼Ťnia 2009 roku nale┼╝y donie┼Ť─ç za┼Ťwiadczenia ze szko┼éy- obowi─ůzkowo szko┼éa ┼Ťrednia , policealna, dzieci które uko┼äczy┼éy 18 lat         i chodz─ů do Gimnazjum.

26.11.2008 r.

INTEGRACYJNE SEMINARIUM WYJAZDOWE

     Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie w dniu 05.12.2008 r. organizuje wyjazdowe seminarium integracyjne do Zieleniewa dla rodzin beneficjentów ostatecznych projektu "Pomocna D┼éo┼ä Plus" finansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego. Seminarium poprowadzi specjalista ds. rozwi─ůzywania problemów rodzinnych - El┼╝bieta Karnicka.

Harmonogram:

 • Wyjzad z Manowa - godz. 9 00,
 • Dojazd do Zieleniewa - godz. 10 00,
 • Seminarium integracyjne - 10 00 - 13 00,
 • Wyjazd z Zieleniew - godz. 13 00,
 • Dojazd do Manowa - godz. 14 00.

14.11.2008 r.

Dnia 14.11.2008 r. odby┼éo si─Ö spotkanie Zespo┼éu Projektowego, Projektu Systemowego „Pomocna D┼éo┼ä Plus”, Priorytet VII, Dzia┼éanie 7.1, Poddzia┼éanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki (POKL), wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w sk┼éadzie:

·        Genowefa Pelikan - Kierownik projektu systemowego „Pomocna D┼éo┼ä Plus”:

·        Agnieszka Sokalska  - Koordynator projektu systemowego „Pomocna D┼éo┼ä Plus”

·        Bernarda Tkacz - Ksi─Ögowa projektu systemowego „Pomocna D┼éo┼ä Plus”

·        Krystyna Ma┼éek - nowozatrudniony pracownik socjalny do realizacji projektu systemowego „Pomocna D┼éo┼ä Plus”:

·        Katarzyna Oryszewska - dotychczasowy pracownik socjalny bior─ůcy udzia┼é                  w projekcie systemowym „Pomocna D┼éo┼ä Plus”.

       Po wnikliwej analizie dokumentów projektowych, teczek osobowych(kontrakty, wywiady ┼Ťrodowiskowe) w zwi─ůzku z nasilaj─ůc─ů si─Ö agresj─ů, interwencjami policji, sygna┼éami nap┼éywaj─ůcymi ze  ┼Ťrodowiska lokalnego,  uznano za konieczne zorganizowanie seminarium wyjazdowego dla beneficjentów ostatecznych i ich rodzin Pt. „Trening zast─Öpowania agresji”, którego celem ma by─ç ograniczenie negatywnych zjawisk (agresji, przemocy) oraz zwi─Ökszenie poczucia bezpiecze┼ästwa w szkole, w miejscu zamieszkania. Poprzez uczestnictwo w treningu dzieci i ich rodzice powinni wypracowa─ç postawy prospo┼éeczne, nauczy─ç si─Ö panowania i kontroli nad z┼éo┼Ťci─ů.

            Podczas spotkania ustalono, ┼╝e Seminarium wyjazdowe odb─Ödzie si─Ö w miejscowo┼Ťci Zieleniewo k. Ko┼éobrzegu w dniu 05.12.2008 r.,  a przeprowadzone zostanie w ramach wolontariatu zawartego na podstawie porozumienia przez terapeut─Ö rodzinnego Pani─ů El┼╝biet─Ö Karnick─ů.

 

17.10.2008 r.

Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

ogłasza konkurs literacko - plastyczny

dla m┼éodzie┼╝y gimnazjalnej z terenu gminy Manowo 

z okazji

XXI Mi─Ödzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.  

Prace zwi─ůzane z tematyk─ů ubóstwa nale┼╝y sk┼éada─ç w terminie do 25 listopada 2008 r. do Dyrektora Gimnazjum w Manowie. Uroczyste podsumowanie konkursu odb─Ödzie si─Ö 05 grudnia 2008 r.

Wi─Öcej informacji na temat konkursu uzyska─ç mo┼╝na w siedzibie Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie.

 

22.07.2008 r.

Przypominamy, że można już składać wnioski o uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2008/ 2009

08.07.2008 r.

W dniach 08.07.2008 r. - 08.08.2008 r. trwa rekrutacja uczestników do Programu z zakresu opieki nad dzieckeim i rodzin─ů.

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2008-07-25 09:29:37
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2015-06-10 09:18:09 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 78599