Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zesp贸艂 Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie:
Zadania zespo艂u

Podstawowym zadaniem zespo艂u interdyscyplinarnego jest realizacja dzia艂a艅 okre艣lonych w gminnym programie przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a tak偶e integrowanie i koordynowanie dzia艂a艅 podmiotów dzia艂aj膮cych na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie. Zadania te s膮 wykonywane w szczególno艣ci przez:

 • inicjowanie dzia艂a艅 w stosunku do osób stosuj膮cych przemoc w rodzinie.
 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w 艣rodowisku dotkni臋tym przemoc膮 w rodzinie;
 • podejmowanie dzia艂a艅 w 艣rodowisku zagro偶onym przemoc膮 w rodzinie maj膮cych na celu przeciwdzia艂anie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo偶liwo艣ciach udzielenia pomocy w 艣rodowisku lokalnym;

Zespó艂 interdyscyplinarny mo偶e tworzy膰 grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwi膮zywanie problemów zwi膮zanych z wyst膮pieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W sk艂ad grup roboczych obligatoryjnie wchodz膮 przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej;
 • gminnej komisji rozwi膮zywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • o艣wiaty;
 • ochrony zdrowia.

W sk艂ad grup roboczych mog膮 wchodzi膰 równie偶 kuratorzy s膮dowi oraz przedstawiciele innych podmiotów b臋d膮cy specjalistami w dziedzinie przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie. Cz艂onkowie zespo艂u interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonuj膮 zadania w ramach obowi膮zków s艂u偶bowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególno艣ci:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wyst膮pienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagro偶onych wyst膮pieniem przemocy;
 • dokumentowanie dzia艂a艅 podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych dzia艂a艅.

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2008-08-05 14:29:54
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2014-11-05 12:33:37 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78550