Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
艢wiadczenia rodzinne:
Aktualno艣ci
poka wszystkie dokumenty

AKTUALNO艢CI

 

 

KOMUNIKAT - 艢WIADCZENIA RODZINNE

 

 

 

Przyjmowanie wniosków o 艣wiadczenia rodzinne

 

na nowy okres zasi艂kowy 2019/2020

 

od 1 sierpnia 2018 r. w godz. od 7 30 do 13 00

 

od poniedzia艂ku do pi膮tku. 

 

Po druki nale偶y zg艂asza膰 si臋 do pokoju nr 1 w GOPS Manowo.

 

**************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

艢wiadczenie rodzicielskie b臋dzie przys艂ugiwa膰 osobom, które urodzi艂y dziecko, a które nie otrzymuj膮 zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego. Uprawnieni do pobierania tego 艣wiadczenia b臋d膮 wi臋c mi臋dzy innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a tak偶e wykonuj膮cy prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak偶e osoby zatrudnione lub prowadz膮ce pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je艣li nie b臋d膮 pobiera艂y zasi艂ku macierzy艅skiego b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o 艣wiadczenie rodzicielskie. 艢wiadczenie b臋dzie przys艂ugiwa艂o przez okres 53 tygodni niezale偶nie od dochodu rodziny w wysoko艣ci 1000,00 z艂 miesi臋cznie.(w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten b臋dzie móg艂 by膰 wyd艂u偶ony do 71 tygodni).

 

 

 

艢wiadczenie to b臋d膮 mogli otrzymywa膰 tak偶e rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie maj膮 prawa do zasi艂ku macierzy艅skiego – w takim przypadku, 艣wiadczenie rodzicielskie b臋dzie im przys艂ugiwa艂o od 1 stycznia 2016 r. do uko艅czenia przez dziecko 1 roku 偶ycia (odpowiednio d艂u偶ej w przypadku urodzenia wi臋cej ni偶 jednego dziecka w czasie porodu).

 

 

*****************************************************************************************************************************************

 

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe 艣wiadczenie rodzinne – 艣wiadczenie rodzicielskie. Ustawa ta zosta艂a podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w 偶ycie 1 stycznia 2016 r.

 

艢wiadczenie rodzicielskie b臋dzie przys艂ugiwa膰 osobom, które urodzi艂y dziecko, a które nie otrzymuj膮 zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego. Uprawnieni do pobierania tego 艣wiadczenia b臋d膮 wi臋c mi臋dzy innymi bezrobotni (niezale偶nie od rejestracji lub nie w urz臋dzie pracy), studenci, rolnicy, a tak偶e wykonuj膮cy prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak偶e osoby zatrudnione lub prowadz膮ce pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je艣li nie b臋d膮 pobiera艂y zasi艂ku macierzy艅skiego b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o 艣wiadczenie rodzicielskie.

 

Aby obj膮膰 wsparciem jak najwi臋ksz膮 grup臋 osób i zapewni膰 rodzicom jak najwi臋ksze wsparcie materialne w pierwszym okresie 偶ycia dziecka, projektowane 艣wiadczenie rodzicielskie w wysoko艣ci 1000 z艂 miesi臋cznie, nie b臋dzie uzale偶nione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdy偶 艣wiadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obci膮偶eniom).

 

Wsparcie finansowe w postaci 艣wiadczenia rodzicielskiego b臋dzie przys艂ugiwa艂o przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysoko艣ci 1000 z艂 miesi臋cznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres b臋dzie móg艂 by膰 wyd艂u偶ony nawet do 71 tygodni.

 

Istotne jest, 偶e 艣wiadczenie to b臋d膮 mogli otrzymywa膰 tak偶e rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie maj膮 prawa do zasi艂ku macierzy艅skiego – w takim przypadku, 艣wiadczenie rodzicielskie b臋dzie im przys艂ugiwa艂o od 1 stycznia 2016 r. do uko艅czenia przez dziecko 1 roku 偶ycia (odpowiednio d艂u偶ej w przypadku wieloraczków).

 

艢wiadczenie rodzicielskie nie b臋dzie przys艂ugiwa艂o, je偶eli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuj膮 zasi艂ek macierzy艅ski lub uposa偶enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy艅skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy艅skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego okres urlopu rodzicielskiego.

 

W zwi膮zku z powy偶szym, wykluczona jest mo偶liwo艣膰 pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego 艣wiadczenia rodzicielskiego jak i zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy艅skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy艅skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego okres urlopu rodzicielskiego.

 

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasi艂ku macierzy艅skiego lub uposa偶enia macierzy艅skiego jest tak偶e, i偶 od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysoko艣膰 netto tych 艣wiadcze艅 nie b臋dzie mog艂a by膰 ni偶sza ni偶 wysoko艣膰 艣wiadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 z艂. miesi臋cznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególno艣ci przepisów ustawy o 艣wiadczeniach pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa).

 

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wej艣ciu w 偶ycie ww. nowelizacji ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych wprowadzaj膮cej 艣wiadczenie rodzicielskie, wnioski o 艣w. rodzicielskie b臋d膮 przyjmowane przez gminne organy w艂a艣ciwe realizuj膮ce ustaw臋 o 艣wiadczeniach rodzinnych.  Gminny organ w艂a艣ciwy realizuj膮cy 艣wiadczenia rodzinne, który b臋dzie realizowa艂 to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj膮cej. W praktyce 艣wiadczenia rodzinne w gminach realizowane s膮 najcz臋艣ciej w o艣rodkach pomocy spo艂ecznej, urz臋dach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powo艂anych do tego celu – informacj臋 jaki urz膮d realizuje 艣wiadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urz臋dzie miasta/gminy).

 

Wzór wniosku o przyznanie 艣wiadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporz膮dzenia wykonawczego do ustawy o 艣wiadczeniach rodzinnych i równie偶 zacznie obowi膮zywa膰 wraz z wej艣ciem 偶ycie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. (obecnie trwaj膮 prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporz膮dzenia i wzoru wniosku).

 

 

Pliki do pobrania

ustawa o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych ustaw.pdf
 
********************************************************************************************************************************************************8*******

 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wysoko艣膰 艣wiadczenia pielegnacyjnego b臋dzie wynosi艂a 1200,00 z艂 miesi臋cznie, natomiast w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 1300,00 z艂 miesi臋cznie. Post臋powanie w zakresie zmiany wysoko艣ci tego 艣wiadczenia nast臋puje z urz臋du.

 

*********************************************************************************************************************************************************** 

KOMUNIKAT - 艢WIADCZENIA RODZINNE

 

Przyjmowanie wniosków o 艣wiadczenia rodzinne

na nowy okres zasi艂kowy 2015/2016

od 1 wrze艣nia 2015 r. w godz. od 7 30 do 13 00

od poniedzia艂ku do pi膮tku. 

Po druki nale偶y zg艂asza膰 si臋 do pokoju nr 2 w GOPS Manowo.

 

----------------------------------------------------------------------------


 

 
informacje udost臋pni艂:Marta Wawerczak
informacje wytworzy艂:Marta Wawerczak
data udost臋pnienia: 2009-08-04 12:23:10
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2019-08-06 11:22:48 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 WYROK TRYBUNA艁U KONSTYTUCYJNEGO DOTYCZ膭CY PRAWA DO 艢WIADCZENIA PIEL臉GNACYJNEGO
Data wprowadzenia pliku: 15-04-2015 11:22:14
 Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂臋cznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 艣wiadczen rodzinnych.
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 77118