Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2011:
ZAPYTANIE OFERTOWE _ 2. 14.06.2011

Manowo, dnia 14-06-2011 r.

 

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

           Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

Priorytet: IX              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy  rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia

01 czerwca 2010 r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na zorganizowanie kolonii letniej do Karkonoszy i do Poznania dla 9-ciu os贸b z otoczenia (dzieci B.O)

 

Za艂o偶enia do planu kolonii (obejmuje wszystkich uczestnik贸w koloni):

* Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach maksymalnie 2, 3,4,5 osobowych (dla ka偶dego uczestnika  

   osobne 艂贸偶ko), wszystkich uczestnik贸w wycieczki nale偶y zakwaterowa膰 w jednym obiekcie

* Wykonawca w ramach przedmiotu zam贸wienia zapewni przewodnika koloni.

* Wykonawca zapewni, 偶e wszyscy uczestnicy wyjazdu b臋d膮 przewo偶eni zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w zakresie  

   przewozu os贸b przepisami prawa (m.in. aktualne badania techniczne pojazd贸w, kt贸rym b臋d膮 podr贸偶owa膰  

   uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu przewozu os贸b– dla przewo藕nika,  

   odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy)

* Wykonawca zobowi膮zany jest do ubezpieczenia uczestnik贸w wyjazdu od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych  

    wypadk贸w na czas przejazd贸w i pobytu

* W razie konieczno艣ci Wykonawca zapewni ca艂odobow膮 opiek臋 medyczn膮 w tym zorganizowanie transportu.

* Wykonawca wyznacza osob臋 do kontaktu (kierownika grupy), sprawuj膮cego nadz贸r  nad realizacj膮 przedmiotu     

    zam贸wienia zgodnie z planem koloni (odpowiedzialn膮 za prawid艂owy przebieg wyjazdu, informowanie

    uczestnik贸w wyjazdu o planowanych zaj臋ciach, 艣ci艣le wsp贸艂pracuje z pracownikami delegowanymi przez 

    Zamawiaj膮cego.)

* Program kolonii winien obejmowa膰: zaj臋cia profilaktyczne uwzgl臋dniaj膮ce tematyk臋: skutk贸w spo偶ywania 

   alkoholu, narkotyk贸w, stosowania przemocy oraz zaj臋cia rekreacyjno- sportowe.

* szczeg贸艂owy plan koloni zostanie uzgodniony i przedstawiony Zamawiaj膮cemu co  najmniej 7 dni przed

    planowanym wyjazdem

* Zaoferowana cena winna obejmowa膰 koszty wszystkich atrakcji turystycznych przewidzianych w  

   szczeg贸艂owym planie wyjazdu (m. in. bilety wst臋pu, dojazd do atrakcji turystycznych)  

 

 Spos贸b przygotowania oferty:
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za godzin臋,
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

 

Wsp贸lny s艂ownik CPV: 63510000-7, 550000.00-0

 

 

Kryteria wyboru:

  1. Cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku. Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo, dla poszczeg贸lnego rodzaju materia艂贸w osobno i podliczona zbiorczo dla ca艂o艣ci zam贸wienia.

Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

 

Inne:

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø       Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mail: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 17 czerwca 2011 r.

Ø       W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub poczt膮 na kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na kolonie letni膮 do Karkonoszy w  zwi膮zku z realizacj膮 przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej Manowie projektu systemowego „Pomocna d艂o艅 plus, wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego”

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/  w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS/ZAPYTANIA OFERTOWE oraz wywieszone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

Termin i miejsce realizacji zam贸wienia:

  • Miejsce realizacji zam贸wienia: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, 76-015 Manowo 40
  • Termin realizacji zam贸wienia: od dnia 24.06.2011 do dnia 03.07.2011 r.

               

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58,

osoba wyznaczona do kontaktu – Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2011-06-14 14:32:01
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2011-06-14 14:32:01 »
drukuj wy艣lij link  

 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78551