Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g艂贸wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POMOCNA D艁O艃 PLUS 2011:
Zapytanie ofertowe - 25.08.2011
poka wszystkie dokumenty

Manowo, dnia 25-08-2011 r.

 

Tytu艂 projektu: „Pomocna d艂o艅 plus”

 

Realizator projektu: Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie

 

   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

Priorytet: IX              Promocja integracji spo艂ecznej

Dzia艂anie: 7.1            Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddzia艂anie: 7.1.2   Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Manowie, na podstawie Zarz膮dzenia Nr 3/2010 z dnia

01 czerwca 2010r. Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Manowie oraz realizuj膮c zasad臋 konkurencyjno艣ci zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na przeprowadzenie  treningu umiej臋tno艣ci spo艂ecznych „Warsztaty fryzjerstwa i wiza偶u”  dla  11 Beneficjent贸w Ostatecznych (BO) projektu wg za艂膮czonego harmonogramu (za艂膮cznik nr 1):

 

Wykonawca zobowi膮zany jest do:

  • Zapewnienia odpowiedniej sali (stanowiska) szkoleniowe wyposa偶one w odpowiednio przygotowany sprz臋t z zapleczem zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spe艂niaj膮ce odpowiednie warunki sanitarne, jako艣ciowe i bhp.
  • przekazanie materia艂贸w szkoleniowych i materia艂贸w dydaktycznych np. notesy, d艂ugopisy.
  • Przed艂o偶y膰 harmonogram warsztat贸w  uczestnikom przed rozpocz臋ciem zaj臋膰.
  • Zapewni膰 uczestnikom catering (serwis kawowy i obiad). 
  • Pomieszczenia, w kt贸rych b臋d膮 odbywa艂y si臋 zaj臋cia musz膮 by膰 oznaczone poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki oraz odpowiednich napis贸w informuj膮cych o szkoleniu.

Warunki udzia艂u w post臋powaniu:

  • Warunkiem udzia艂u w post臋powaniu jest  posiadanie warunk贸w technicznych do realizacji us艂ugi i przedstawienie prawa,
  • Posiadanie materia艂贸w (kosmetyk贸w, 艣rodk贸w chemicznych) umo偶liwienie wykonania us艂ug: piel臋gnacji, zmiany koloru, odkszta艂cenia.
  • Posiadanie uprawnie艅 lub do艣wiadczenia zawodowego w realizacji us艂ug.

 

 Spos贸b przygotowania oferty:
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y na druku „OFERTA”,
• Ofert臋 sporz膮dzi膰 nale偶y w j臋zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie艣cieralnym atramentem lub d艂ugopisem,
• Oferta powinna zawiera膰 proponowan膮 stawk臋 brutto za godzin臋,
• Oferta powinna zawiera膰 CV  trenera oraz potwierdzenie kwalifikacji w danej dziedzinie,
• Oferta winna by膰 podpisana przez osob臋 upowa偶nion膮,

Kryteria wyboru:

  1. Cena – 100%

Wszystkie ceny jednostkowe i warto艣ci nale偶y poda膰 z dok艂adno艣ci膮 do dw贸ch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi by膰 podana w PLN cyfrowo, dla poszczeg贸lnego rodzaju materia艂贸w osobno i podliczona zbiorczo dla ca艂o艣ci zam贸wienia.

Wykonawca mo偶e zaproponowa膰 tylko jedn膮 cen臋 i nie mo偶e jej zmieni膰 po z艂o偶eniu oferty.

Inne:

Ø       Oferta, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w zostanie uznana przez Zamawiaj膮cego za najkorzystniejsz膮 i zostanie zawarta ze stron膮 umowa.

Ø       Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez uzasadniania, dlaczego oferta nie zosta艂a wybrana.

Ø       Ofert膮 winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej w siedzibie Biura Projektu tj. 76-015 Manowo 40 lub faxem (094) 318-32-58 albo na adres e-mal: gops_manowo@zeto.koszalin.pl do dnia 02 wrze艣nia 2011 r.

Ø       W przypadku sk艂adania oferty w siedzibie zamawiaj膮cego lub poczt膮 na kopercie nale偶y umie艣ci膰 napis „Zapytanie ofertowe na trening umiej臋tno艣ci spo艂ecznych –warsztaty fryzjerstwa i wiza偶u”

Ø       w/w zapytanie zosta艂o umieszczone na stronie http://www.bip.gopsmanowo.mserwer.pl/  w zak艂adce POMOCNA D艁O艃 PLUS/ZAPYTANIA OFERTOWE oraz wywieszone na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

 

Wszelkie informacje mo偶na uzyska膰 po numerem tel. (094) 318-32-58, osoba wyznaczona do kontaktu –  Marta Wawerczak – Koordynator projektu

 

 

 Za艂膮czniki:

 

Za艂膮cznik nr 1: Harmonogram

Za艂膮cznik nr 2: Oferta

 

 

 

 

 

 

 
informacje udost臋pni艂:Katarzyna Oryszewska
data udost臋pnienia: 2011-08-25 08:36:14
ostatnia modyfikacja: Katarzyna Oryszewska 2011-08-25 08:40:27 »
drukuj wy艣lij link  

Dokumenty do pobrania:
 Oferta
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
 Harmonogram
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:40:23
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wej艣膰: 78552